روزنامه اطلاعات؛ 14 آبان 1358


1321 بازدید

روزنامه اطلاعات؛ 14 آبان 1358
-قاطع‌ترین و کوبنده‌ترین اقدام ضدامپریالیستی جوانان انقلابی ایران

-ایران رسماً از امریکا خواستار استرداد شاه خائن شد

-گروگانهای سفارت امریکا تا پس دادن شاه مخلوع پس داده نمی‌شوند

-دانشجویان ایرانی در امریکا خود را با زنجیر به مجسمه آزادی بستند