امنیت تنگه هرمز


1649 بازدید

سری 31 اوت 1979 ـ 9 شهریور 1358

از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی ـ 0235 به: سفارت آمریکا، ابوظبی

جهت اطلاع: سفارتخانه‌های آمریکا در دوحه، جده، کویت، اسلام‌آباد، لندن، دهلی‌نو، منامه، مسقط، صنعا، تهران

موضوع: امنیت تنگه هرمز

1- (سری – تمام متن)

2- دو پیام که به ارزیابی مسئله امنیت تنگه هرمز می‌پردازد برای همه نمایندگی‌های ذیربط ارسال می‌گردد. پیام نخست که به وسیله فرمانده نیروهای خاورمیانه تهیه شده و به ارزیابی آسیب‌پذیری تنگه هرمز پرداخته و پیام دیگر که به وسیله جامعه اطلاعاتی تهیه شده و به ارزیابی همان مسئله پرداخته، مکمل یکدیگر هستند و بایستی بتواند ارزیابی دولت آمریکا را در قبال این مسئله‌ که در هفته‌‌های اخیر توجه بسیاری به خود جلب کرده در اختیار شما قرار دهد.

3- مخاطبین باید توجه داشته باشند که در بند اول پیام جامعه اطلاعاتی در مورد مسئله تأثیر غرق شدن یک تانکر نفتی صحبت شده است: این کار تنگه را مسدود نخواهد کرد. ولی تأثیر روانی بسیار خواهد داشت.

البته تأثیرهای اقتصادی نیز به همراه خواهد داشت چون سبب بالا رفتن تعرفه‌ها خواهد گردید که آن هم به نوبه خود موجب افزایش قیمت نفت خواهد شد. (هنوز چیزی نگذشته است که کویت نسبت به تعرفه کشتیرانی در خلیج [فارس] اعتراض کرده و از پرداخت آن امتناع ورزیده است.)

4- با اشاره به بند 22 (پ) پیام فرماندهی نیروهای خاورمیانه که آغاز آن اینگونه است: «به محض اینکه یک کشتی غرق شود رفت و آمد به مدت دو ماه امکان‌پذیر نخواهد بود...،» ما متوجه شدیم که برآورد جامعه اطلاعاتی این است که با در نظر گرفتن تواناییهای منطقه، دو هفته طول می‌کشد تا عملیات مین‌یابی کانال آغاز و پایان یابد (عربستان سعودی در حال حاضر مین‌روب در اختیار دارد، ایران پنج مین‌روب دارد لیکن با وضع کنونی اقدامات ایران خالی از اشکال نخواهد بود، عراق نیز پنج مین‌روب دارد ولی دو روز طول می‌کشد تا بتواند کشتی‌های خود را وارد تنگه نماید. ولی مین‌گذاری کانال به وسیله تروریستها کاری بسیار دشوار خواهد بود.

ما دریافته‌ایم که مین‌های زمینی در آنجا تأثیری نخواهد داشت چون عمق آب بیش از 200 متر است. اگر تروریستها بخواهند از مین‌های شناور استفاده کنند متوجه می‌شوند که مین‌ها در عرض چند روز با جریان آب از تنگه خارج خواهند شد.

ونس

از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسی در تهران – کتاب یازدهم