پیام امام خمینى (ره ) به مناسبت شهادت آیه الله دستغیب


1300 بازدید

بسم الله الرحمن الرحیم

* انالله و انا الیه راجعون

شـهـادت بـراى فـرزندان اسلام و ذریه پیامبر عظیم الشاءن - (صلى الله علیه و آله ) - و اولاد فاطمه - علیهاسلام - و یادگاران حسین - سلام الله علیه - در راه هدف و اسلام عزیز و قرآن کریم ، چیزى غیر عادى و پدیده اى غیر معهود نیست .

مـلت بـزرگ اسـلام از مـحـراب مـسـجـد کـوفـه تـا صـحـراى افـتـخـارآمـیـز کـربـلا و در طـول تـاریـخ پـرارزش سـرخ تـشـیـع ، قـربـانـیـانـى ارزشـمـنـد بـه اسـلام عـزیـز و فـى سـبـیـل الله تقدیم نموده و ایران شهادت طلب هم از این پدیده سعادتمند مستثنى نیست و انقلاب اسلامى گوش و چشمش پر از این شهیدان حسین گونه اسـت . ملت عزیز ما در روز رستاخیز با سرافرازى در پیشگاه مقدس ‍ خداى بزرگ و پیامبران و اولیاء عظیم الشاءن ، صفهاى طولانى از شهیدان در راه دفاع از حق عرضه مى دارد، از علماى اعلام و ائمه جمعه و جماعت تا فداکاران و سربازان در جبهه هاى دفاع از حریم مقدس اسلام .

پـیـامـبـر بزرگ اسلام که بر امم دیگر حتى به سقط، مباهات مى کند، مطمئن هستیم به فداکارى این عزیزان جبهه و پشت جبهه و این شهیدان محراب و منبر و در صف جماعات و در داخل مسجدها و بیمارستانها مباهات مى فرماید. و چه بهتر و گواراتر که با شهادت این فرزندان اسلام و ذریه طاهره بر افـتـخـارات آن بـزرگـوار در روز عـرض اعـمـال ، هـر چه بیشتر بیفزاییم . عزیزان و نور چشمان ما در جبهه هاى جنوب و غرب هر روز با سرکوبى اشـرار آمـریـکـایـى و عـقـب رانـدن و بـه جـهـنـم فـرسـتـادن جـنـود شـیـطـان بـراى اسـلام سـربـلنـدى و عـظـمـت خـلق مـى نـمـایـنـد. بطورى که تاب تحمل این پیروزیها را از آمریکاییان خارج و داخل ، منافق و منحرف سلب نموده و بر جنون و وحشیگریهاى آنان افزوده است . 

شما فرضا شهید بهشتى را گناهکار بدانید، شهداى دیگر مثل شهید مدنى و شهید دستغیب که جز تربیت محرومان و هدایت مردم گناهى نداشته اند، با چـه انـگـیـزه شـهـیـد مـى کـنـیـد. شـمـا بـه گـمـان خـود اگـر ایـنـان را بـه جـرم وفـادارى بـه اسـلام و طـرفـدارى از مـحـرومـان و مـظـلومـان مـسـتـحـق قـتـل بـدانـیـد، اطـفـال مـعـصـومـى کـه در گـهـواره جـاى دارنـد و زبـان بـاز نـکـرده انـد چـه گـنـاهـى دارنـد؟ جـز آنـکـه اطفال مسلمانانى هستند که مخالف سلطه آمریکا به جان و مالشان مى باشند.

امـروز جـمـعـه و نـمـاز و عـبـادت ، دسـت جـنـایـتـکـار آمـریـکـایـیـان یـک شـخـصـیـت ارزشـمـنـد کـه مـربـى بـزرگ و عـالمـى عامل که گناهش فقط تعهد به اسلام بود، از دست ملت ایران و اهالى محترم فارس گرفت و حوزه هاى علمیه و اهالى ایران را به سوگ نشاند.

حضرت حجه الاسلام و المسلمین شهید حاج سید عبد الحسین دستغیب را که معلم اخلاق و مهذب نفوس و متعهد به اسلام و جمهورى اسلامى بود با جمعى از هـمـراهـانشان به شهادت رساندند و خدمت خود را به ابر قدرت و ابرجنایتکار زمان ایفا کردند، به گمان آنکه به ملت رزمنده ایران آسیب رسانند و آنـان را در راه هـدف بـه سـسـتـى بـکـشـند. این کور دلان نمى بینند که در هر شهادتى و در هر جنایتى ملتى متعهد به اسلام و کشور، مصمم تر و در صحنه حاضر ترند؟ اینان پس از بمباران شهرها در جنوب و غرب و قتل عامهاى فجیع مردم بى پناه ، فریاد جنگ جنگ تا پیروزى را نشنیدند که ملت وفـادار، شـهـادت را در راه خـدا بـا آغـوش بـاز پـذیـرا هـسـتـنـد؟ یـا مى خواهند شکستهاى لشکر کفر را و آتشى که به جان دوستان و اربابانشان از پیروزى رزمندگان ایران افتاده است با خون این مردان خدا فرو نشانند؟

ایـنـک سـزاوار اسـت اصـحـاب نـظـر و اربـاب تـحـلیـل در ایـن شـرارتـهـا و جـنـایـتـهـا فـکـر کـنـنـد کـه انـگـیـزه آنـکـه در هـر پـیـروزى و دنـبـال هـر شـکـست حزب بعث آمریکایى یک جنایت بزرگ از این منافقان و منحرفان واقع مى شود، چیست . از باب بعث آمریکا یک جنایت بزرگى از این مـنـافـقـان و مـنـحـرفـان واقـع مـى شـود، چـیـسـت . از بـاب اتـفـاق نـمـى شـود بـاشـد کـه دنـبـال پـیـروزى آبـادان جـنـایـتـى واقـع و دنـبـال فـتـح بـسـتـان بـاز جـنـایـتـى و امـروز بـه دنبال فتح عظیم در غرب و شکست مفتضحانه دشمنان اسلام ، این جنایت بزرگى واقع شد.

آیا اینها همه بنا به اتفاق است یا حساب شده و دیکته شده عمل مى شود؟

آیـا مـا این بزرگان ، علما و معلمان ارزشمند را براى جبران شکست آمریکا در منطقه و صدام آمریکایى در جبهه ها از دست مى دهیم ؟ رحمت خداوند بر این مجاهدان عظیم الشاءن که شهادتشان پیروزى اسلام را بیمه مى کند ننگ و نفرت بر آمریکاى جنایتکار و دست نشاندگان و هواداران آن .

اینجانب این ضایعه بزرگ و فاجعه اسفناک را بر حضرت مهدى - ارواحنا له الفدا - و ملت شجاع ایران و اهالى معظم استان فارس و خانواده آن شهید تـسـلیـت مـى دهم و به پیشگاه مقدس پیامبر اسلام این فداکاریهاى ملت اسلام و مجاهدات قشرهاى مختلف ایران را تبریک عرض مى کنم و براى خاندان ایـن شـهـیـد پرافتخار از خداوند تعالى توفیق صبر و بردبارى و سلامت طلب مى نمایم . سلام بر مجاهدان بزرگوار اسلام و درود بر رزمندگان غرب و جنوب و تهنیت بر نیروهاى نظامى و مردمى پیروزى آفرین در جبهه غرب .

از خداوند تعالى پیروزى نهایى بشکر اسلام را بر قدرتهاى شیطانى مسئلت مى نمایم .

و السلام على عبادالله الصالحین

روح الله الموسوى الخمینى