سوءاستفاده هژبر یزدانی از بانک ملی


1830 بازدید

سند زیر از تبانی هژبر یزدانی و یکی از معاونین بانک ملی برای اختلاس از بانک ملی حکایت دارد.


سوءاستفاده هژبر یزدانی از بانک ملی