دسترسی آزاد به اسناد تاریخ شفاهی


2529 بازدید

 دسترسی آزاد به اسناد تاریخ شفاهی
مراسم آغاز دسترسی آزاد پژوهشگران به اسناد تاریخ شفاهی و تصویری ایران (از کودتا تا انقلاب اسلامی) روز سه شنبه 25 آذرماه 1393 ساعت 8 تا 12 در سالن همایش های سازمان اسناد ملی برگزار شد.

در این برنامه همچنین نکوداشت پیش کسوتان عرصه تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و رونمایی از چهار عنوان کتاب تازه انتشار یافته این سازمان برگزار شد.