تصاویر تظاهرات مردم تهران در 16 شهریور 1357


سه روز پس از تظاهرات و راهپیمایی سراسری و تاریخی عید فطر و در پی دعوت روحانیت مبارز تهران، در روز پنج شنبه 16 شهریور مردم در تهران و سایر شهرهای کشور بار دیگر راهپیمایی گسترده ای  در مخالفت با رژیم پهلوی برگزار کردند. این تظاهرات در شرایطی برگزار شد که دولت شریف امامی بعد از راهپیمایی عید فطر طی اطلاعیه‌ای هرگونه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی  بدون مجوز از سوی دولت را ممنوع اعلام کرده بود.

تظاهرات 16 شهریورهمانند تظاهرات عید فطربه صورت کاملا مسالمت آمیز انجام شد و تظاهرکنندگان این بارنیزبا گلباران افسران و سربازان مستقر درمسیر و با شعارهایی چون «برادر ارتشی  چرا برادرکشی» پیوند عمیق خود را با نظامیان نشان دادند.

از دیگر موارد مهمی که باید به آن اشاره کرد حضور چشمگیر زنان با چادر مشکی در این راهپیمایی همچون راهپیمایی عید فطر بود. و این نشان دهنده گرایش اکثریت زنان شرکت کننده در راهپیمایی بود.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
تصاویر تظاهرات مردم تهران در 16 شهریور 1357