کاروان زنان برای شکستن محاصره غزه


1032 بازدید

کاروان زنان برای شکستن محاصره غزه

یکصد زن از کشورهای مختلف جهان قصد دارند تا شش روز دیگر خود را به نوار غزه رسانده و روز جهانی زن را به همراه زنان در محاصره قرار گرفته نوار غزه جشن بگیرند .

بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)زنانی از کشورهای فرانسه ، آمریکا ، الجزایر ، انگلیس ، سوئیس و چندین کشور جهان تا چند روز دیگر در قاهره گردهم آمده و از آنجا به گذرگاه رفح خواهند رفت تا ازطریق این گذرگاه به غزه بروند.

به گفته مسئولین هماهنگ کننده این کاروان ، این عده در واکنش به درخواست کمک هیئت های مختلف زنان در نوار غزه در گذرگاه رفح تجمع خواهند کرد تا روز 8 مارس روز جهانی زن در نوار غزه حضور پیدا کنند .

صهیونیست ها به همراه دولت مصر از ژوئن 2006 نوار غزه را در محاصره کامل قرار داده و جز مدت کوتاهی در دوره مرسی گذرگاه رفح به عنوان راه ارتباطی فلسطینیان با جهان خارج همواره بسته و تعطیل بود .


قدسنا