دخترخاله شاهپور غلامرضا


1493 بازدید

دخترخاله شاهپور غلامرضا
خانم بهشتی کامرانی اهل و ساکن محمدآباد کرج سرزمین نگهبانی هشتگرد در محل خود را دخترخاله شاهپور غلامرضا معرفی و از آن طریق به مردم زورگویی و مبادرت به تصاحب زمین های مردم نموده و مقدار زیادی از زمین‌های مردم را فروخته و اکنون در حال ساختن یک دستگاه ساختمان بزرگ مرغداری در محمدآباد می‌باشد که آجر این ساختمان غیرمجاز را از کوره‌دارهای محل (محمدآباد) مجانی به عنوان اینکه با شاهپور شریک است می‌گیرد منجمله غیر ارتشی نبی‌اله کوره‌دار محمدآباد تاکنون به زن مذکور دو ماشین آجر داده است و آجرها به طور رایگان بوده ضمناً طایفه حقیقی نیز در محل با زن مذکور همکاری لازم دارند.