« فهمیده» ‌های مدرسه


1267 بازدید

کتاب «فهمیده‌های مدرسه» همزمان با روز دانش‌آموز رونمایی می‌شود.   مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش گفت: همزمان باروز دانش‌آموز نخستین کتاب «فهمیده‌های مدرسه» باهدف معرفی شهدای دانش آموز شاخص استان رونمایی می‌شود.
محمدابراهیم محمدی مدیرکل فرهنگی وهنری آموزش و پرورش گفت: از هر استان کشور یک شهید کم سن و سال دختر و یک شهید پسر را شناسایی کرده و در کتابی با عنوان فهمیده‌های مدرسه جمع آوری کرده‌ایم .
وی با اشاره به این که این کتاب به شکل استانی نیز تدوین خواهد شد، ادامه داد: هم زمان با 13 آبان و روز دانش آموز از این کتاب رونمایی خواهد شد.
مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا در گام‌های بعدی هر استان یک کتاب اختصاصی در معرفی دانش آموزان شهید تحت عنوان «فهمیده‌های مدرسه» داشته باشد و پس از آن نیز این طرح به مناطق برسد تا در هرمنطقه در استان‌های کشور هم در آینده ای نزدیک شاهد معرفی شهدای دانش آموز در این کتاب ها باشیم.


شبکه اطلاع رسانی دانا