انتشار کتاب «تاریخ و تحول نشر»


10765 بازدید

انتشار کتاب «تاریخ و تحول نشر»

کتاب «تاریخ و تحول نشر (درآمدی به بررسی نشر کتاب در ایران از آغاز تا آستانه انقلاب)» نوشته عبدالحسین آذرنگ از سوی موسسه خانه کتاب راهی بازار نشر شده است. این کتاب با موضوع  بررسی تاریخ نشر کتاب در ایران پس از ورود فناوری چاپ به کشور تا آستانه انقلاب به قلم عبدالحسین آذرنگ و با یادداشتی از مجید غلامی جلیسه منتشر شد.

مدیر عامل خانه کتاب در یادداشت این کتاب نوشته است: «کتاب «تاریخ  و تحول نشر» بدون شک در حال حاضر بهترین اثر در باب تاریخ نشر کتاب ایران است. از جمله ویژگی‌های بارز این کتاب، جامعیت آن است که نشر را، از ابتدا تا انتهای عصر پهلوی در بر گرفته و خواننده تنها با مطالعه این کتاب می‌تواند با نمایی کلی از تاریخ و تحولات مهم نشر آشنا گردد؛ از دیگر ویژگی‌های مهم کتاب، مستند بودن آن است که نویسنده کوشیده با استفاده از منابع  و مستندات درجه یک و حتی با استفاده از تاریخ شفاهی نشر، اطلاعات متقن از نشر کتاب به خواننده ارائه دهد...».

عبدالحسین آذرنگ هم در دیباچه کتابش نوشته است: «نشر از عامل‌های فرهنگ آفرین و فرهنگ ساز، از سرچشمه‌های رویدادهای فرهنگی، از بسترهای تحولات فکری و از همه اینها مهمتر، محرک و ابزار کارآمد انتقال پیام است، همه گونه پیام، از راه رسانه‌های مکتوب و در مقیاس‌های گسترده.  نشر اگر از حرکت باز ایستد، هر آنچه با نیروی تولیدی و نیروی انگیزه آفرین آن کار می‌کند، از حرکت باز می‌ایستد. چرخه پویایی که از جامعه اندیشه و احساس  الهام  می‌گیرد. با ارزش‌های افزوده خودش به آن غنای بیشتری می‌بخشد و سپس  به جامعه باز پس می‌دهد و این داد و ستد فزونی بخش را استمرار می‌بخشد، همان چرخه نشر است. اما دریغا ناشرانی که عمر و آنچه داشتند بر سر نشر گذاشتند و از خود ورقی تاریخچه برجای نگذاشتند؛ شگفتا فعالیتی که هیچ اندیشه ای بدون آن در مقیاس گسترده انتشار نمی‌یابد، اما نیروی محرک ایجاد آثار مربوط  به خودش کمتر از همه است، به ویژه در جامعه ما و افسوس کتابندگانی که عمری  با عشق به کتاب  و افزون بر شمار کتاب‌ها زیستند، اما  از تقلاهایی که انگیزه و اندیشه و هنر و زندگی فرهنگی و فکری را به هم پیوند می‌داد، یادی نکردند...».

«نشر کتاب از آغاز تا ۱۳۰۰ ش»، «نشر کتاب از ۱۳۰ تا ۱۳۲۰ش»، «نشر کتاب در دهه ۱۳۲۰ ش»، «نشر کتاب در دهه ۱۳۳۰ ش» و «نشر از ۱۳۴۰ ش تا آستانه انقلاب» از جمله بخش‌های این کتاب را در قالب ۶۲ فصل  تشکیل می‌دهد.

عبدالحسین آذرنگ سال ۱۳۲۵ به دنیا آمده است. کتاب‌های «شمه‌ای از کتاب، کتاب‌خانه و نشر کتاب»، «شمه‌ای از انتشار کتاب در ایران»، «چون‌وچرایی در باب سیاست نشر کتاب»، «مبانی نشر کتاب»، «گام‌های اصلی در نشر کتاب»، «چند نوشتار و گفتار در نشر و ویرایش» و «تاریخ شفاهی نشر ایران» شماری از آثار این نویسنده‌اند.

کتاب «تاریخ و تحول نشر(درآمدی به بررسی نشر کتاب در ایران از آغاز تا آستانه انقلاب)» در ۹۳۶ صفحه از با قیمت ۵۰ هزار تومان از سوی انتشارات خانه کتاب منتشر شده است.


خبرگزاری مهر