تحریم آموزش عالی اسرائیل دردانشگاههای آمریکا


1262 بازدید

تحریم آموزش عالی اسرائیل دردانشگاههای آمریکا

 بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)درکنفرانس ملی موسسه مطالعاتی آمریکا،طوماری برای تحریم موسسات دانشگاهی رژیم صهیونیستی به امضای 850 نفر رسید.

در دانشگاههای آمریکا معمولا انتقاد ازاسراییل با واکنش های تند روبرو می شود ولی استادان و دانشجویان اینکشور بطور فزاینده ایی در حال انتقاد از اسراییل و آپارتاید هستند.

این موسسه برای درک همه جانبه ی این موضوع،مراسمی را با حضور چند صد عضو از این موسسه در تاریخ 22 نوامبر برگزار کرده بود.این تحریم شامل تمام موسسات دانشگاهی اسراییل میشود.

موافقان این تحریم اعلام کردند که هدفشان تحریم اعضای دانشگاهی یا استادان دانشگاههای اسرائیل نبوده ونیست بلکه خود موسسات آموزش عالیست.آنها تاکید کردند:دولت آمریکا حامی شماره یک ارتش رژیم صهیونیستی است وسالانه3میلیارد دلارازجیب مالیات دهندگان اینکشوربه آنها بذل وبخشش میکند.

"استیوسالیتا"استاد زبان انگلیسی در"ویرجینیا تک"که مادرفلسطینیش را درقدس درزمان تاسیس رژیم معجول صهیونیستی در سال 1948 از دست داده است می گوید:برای دانشگاهها ی جهان مهم است که دربرابر ظلم اسرائیل که بر شرایط آموزشی فلسطینیان اثزلت نامطلوبی داشته است موضع بگیرند .

وی افزود:دانشگاهها ماموریتهای زیادی دارند که همگی آنها بدنبال ایجاد دنیایی بهتر،پویاتر و اخلاقی تر هستند ولازمه رسیدن به این هدف مقدس مقابله با اقدامات رژیمهایی همچون اسرائیل است.

بیش از170 گروه فلسطینی از جامعه بین المللی خواسته اند برای پیوستن به تحریم اموسسات عالی رژیم صهیونیستی ین طومار را امضا کردند.


قدسنا