اطلاعات بیوگرافیک


1780 بازدید

تاریخ : 24 اوت 75 ـ 2 مرداد 54

اطلاعات بیوگرافیک

منبع : جیم مک کروا، رئیس طرح پوشش صلح که در حال عزیمت مى‏باشد.

1ـ ارتشبد خاتمى: مک کراو یک بار درباره او گزارش داده و چندین بار هم ملاقاتهاى اجتماعى

داشته‏اند. خاتمى یک مدیر و همچنین یک رئیس ستاد خوبى مى‏باشد. او که در سنین 50 سالگى مى‏باشد،

انگلیسى را عالى حرف مى‏زند.

2ـ سپهبد ازهارى: رئیس دفتر خاتمى مى‏باشد. در سنین پنجاه سالگى است ویک افسر پرتحرک که

در به دست آوردن مساعدت براى طرح پوشش صلح بسیار کمک کرده است.

3ـ سپهبد فتاحى: رئیس فرماندهى لجستیکى. در سن شصت سالگى مى‏باشد. بایستى بازنشسته

مى‏شد ولى ظاهرا در دربار نفوذ دارد. انگلیسى را به اندازه کافى صحبت مى‏کند و تا اندازه‏اى مرد بى‏اثرى

است. نسبت آمریکاییها بسیار خشن است. گفته بود که حتى یک اشتباه از سوى یک مستشار آمریکایى را

تحمل نخواهد کرد و چندین نفر از آنها را به منزلشان فرستاده است.

4ـ سپهبد کمپانى تبریزى: افسر فرماندهى آموزش هوایى در سنین شصت سالگى مى‏باشد. خوشایند،

از آمریکاییها خوشش مى‏آید، داراى مقدار زیادى نفوذ سیاسى از طریق همسرش که یک زن زیبا و عضو

خانواده تبریزى مى‏باشد، هست. وعده بسیارى مى‏دهد، ولى همیشه به وعده خود وفا نمى‏کند. داراى

کارمندان ضعیف است.

5ـ سرلشگر جهانبانى: معاون کمپانى تبریزى در فرماندهى آموزش هوایى. ظاهرا نیمه روسى به نظر

مى‏آید و شایعاتى وجود دارد که پدر او روس بوده است. در سنین چهل سالگى یک جوان عیاش

خوشگذرانى است که داراى یک همسر زیبا است.

6ـ ارتشبد تدین: معاون ارتشبد خاتمى در اواخر سنین 50. درباره طرح پوشش صلح بسیار کمک

کرده است.

7ـ سپهبد سنجر: معاون رئیس ستاد براى نقشه‏ها و برنامه‏ها. در اواخر سنین شصت نسبت به

آمریکاییها روش بى طرفانه‏اى دارد.

8 ـ سپهبد اسفندیارى: در ماه مى سال 1975 بازنشسته شد، از قرار معلوم به علت عدم کارآیى.

9ـ سرلشگر کامیابى‏پور: در اوائل سنین 40 به عنوان جانشین اسفندیارى در سمت رئیس فرماندهى

دفاع هوایى انتخاب شده است.

مک کراو معتقد است که او کارآترین ژنرالى است که آنها دارند. یکى از اشخاص مورد توجه شاه است

و به اندازه‏اى پر تحرک است که سلامتى خود را به خطر مى‏اندازد. هفته‏اى هفت روز کار مى‏کند. نسبت به

شاه و ایران ایثارگرى مذهبى مانند دارد. نسبت به ایالات متحده بسیار علاقمند و بسیار کمک کننده است.

10ـ سرتیپ قادرى: در اواخر سنین 60 و قبل از موعد از فرماندهى توپخانه دفاع هوایى به دلایل

عدم کارآیى برکنار شده است. دوباره به ارتش منتقل شده و سرنوشت کنونیش معلوم نیست.

11ـ سپهبد بهرام: معاون ستاد مسئول کارگزینى. نسبت به ایالات متحده روش دوستانه‏اى دارد. یک

دنیا را به مردم وعده خواهد داد ولى فقط به اندازه یک لیوان وفا خواهد کرد. منکر بزرگترین مشکل جدى

کادر نیروى هوایى ایران، یعنى به دست آوردن اشخاص واجد شرایط است. داراى کارکنان ضعیفى است،

براى اینکه خود او آنها را ضعیف مى‏کند.

12ـ سرلشگر شفیعى: معاون سپهبد سنجر در امور نقشه‏ها و برنامه‏ها. در شرف بازنشسته شدن قبل از

موعد مى‏باشد. شخص بسیار خوشایندى است.

13ـ سرتیپ آشارى: رئیس سررشته دارى. پرتحرک است ولى نتیجه کار او از کارکنان ضعیف،

تضعیف مى‏شود.

14ـ مهندس صفوى: رئیس طرحهاى ویژه (مهندسى). در اوایل سنین 30، آموزش دیده در ایالات

متحده، باهوش، مى‏تواند مؤثر باشد. در قسمت مهندسى ساختمان سپاه مهندسین. اختیارات بسیار کمى

دارد (هیچ غیر نظامى اختیاراتى ندارد).

15ـ مهندس رسولیان: معاون رئیس طرحهاى ویژه مهندسى.

در سنین اوایل 30 با یک آمریکایى به نام رنه ازدواج کرده است. در ایالات واشنگتن کار دانشگاهى انجام

داده است و مدتى نیز در ساختمان پل کار کرده است. اختیارات چندانى ندارد بسیار باهوش است و

سرخورده است.

16ـ سپهبد یزدانبخش: در سنین اواخر 50، رئیس ستاد لجستیکى قادر و با انرژى، ولى براى اخذ

تصمیمات متکى به معاون خود سرتیپ نادرى است.

17ـ سرتیپ نادرى: معاون سپهبد یزدان بخش در امور لجستیکى. در اوایل سنین 50، بسیار قادر و پر

تحرک با تیم طرح پوشش صلح بسیار همکارى مى‏کند.

18ـ سرگرد نصرتى: افسر طرح فرماندهى لجستیکى براى پوشش صلح، در اواخر سنین 40.

درخشان واز لحاظ فنى خوب آموزش دیده و ظاهراً نفوذ سیاسیش ضعیف است وگرنه درجه او بیش از

یک سرگرد مى‏بود و مى‏توانست فوق‏العاده مؤثر باشد، به استثناى رئیسش ـ فتاحى ـ که با توصیه‏هاى او

کار نمى‏کند. در حال حاضر بسیار سرخورده است که باعث مى‏شود نسبت به توصیه‏هاى خوب ایالات

متحده عکس‏العمل منفى نشان دهد.

19ـ سروان حسین امیرریاحى: افسر طرح نزد معاون رئیس ستاد براى نقشه‏ها و برنامه‏ها. در سپتامبر

1975 براى اخذ درجه فوق لیسانس از دانشگاه هاروارد به آمریکا مى‏رود. از طریق همسرش که نام

خانوادگى او اسفندیارى است و برادرزاده طرف توجه سرلشگر اسفندیارى بازنشسته است، داراى نفوذ

است.

20ـ سرهنگ افشارطوس: به جاى سرتیپ قادرى فرمانده توپخانه دفاع هوایى شده است. به علت پر

تحرک بودنش از گردونه خارج شده تا هواپیماهاى 727 را هدایت کند، ولى دوباره به توصیه ایالات

متحده به طرح پوشش صلح به عنوان مدیر طرح بازگشت داده شده است.

21ـ سرتیپ دادگر: در کارگزینى کارش اعزام دانش‏آموزان نیروى هوایى به ایالات متحده است. با

یک آمریکایى ازدواج کرده و دو بچه دارد. تمامى اعضاى خانواده به زبانهاى فارسى و انگلیسى مسلطند.

22ـ سرهنگ سولخانیان: فرمانده آموزشگاه دفاع زمین به هوا در جنوب مهرآباد (تهران)، او ارمنى

است و به همین دلیل هم هنوز سرلشکر نشده است. شاید به تیمسارى برسد چونکه او در وضع افسرى

تیمسارى قرار دارد. با یک کادر بسیار ضعیف مسئولیتى بسیار سنگینى را عهده دار است.

23ـ دکتر بهنیا: نایب رئیس شرکت MULTICORP. صاحب خانه مک‏کراو بوده است یک مولتى

میلیونر است که با لودا تبریزى خواهر زن سپهبد کمپانى ازدواج کرده است. نماینده بسیارى از شرکتهاى

آمریکایى و اروپایى در زمینه استتار مى‏باشد و داراى دختر سه ماهه‏اى و یک پسرى بنام افشان پنج ساله

است. به اندازه کافى انگلیسى صحبت مى‏کند. همسرش در دانشگاه تهران تحصیل کرده و بورس دانشکده

هاروارد را در رشته الکترونیک رد کرده است.

از اسناد بدست امده از لانه جاسوسی امریکا در کتاب دوم