آیت الله خمینی اگر آزاد شود یک انقلاب براه میاندازد


3949 بازدید

آیت الله خمینی اگر آزاد شود یک انقلاب براه میاندازد
داماد آیت الله بروجردی: آیت الله خمینی آنچنان مستقیم و قوی است، که اگر آزاد شود یک انقلاب براه میاندازد