مصدق و کاشانی


2495 بازدید

مصدق و کاشانی
دکتر محمد مصدق و آیت‌‌الله کاشانی پس از ۳۰ تیر ۱۳۳۱