قاچاق کالا توسط والاحضرت


2170 بازدید

موضوع: دربار شاهنشاهی

بنا به دعوت اولیاء شرکت ملی نفت ایران والاحضرت شاپور حمیدرضا پهلوی در ایام عید به اتفاق دکتر شاهرخ و سناتور پالیزی و پسران او برای مدت 10 روز به آبادان مسافرت نموده‌اند.

والاحضرت ضمن توقف در آبادان با چند نفر از کسانی که در امر قاچاق شرکت و دخالت دارند تماس گرفته و مذاکره نموده و در مراجعت هم در حدود 12 صندوق اجناس قاچاق به تهران حمل و در منزل دکتر شاهرخ واقع در خیابان شاه ایستگاه جمشید جنب آرایشگاه سانترال گذارده است. والاحضرت تصمیم داشته اند به اتفاق همراهان به کویت مسافرت کنند و مراتب را نیز به کنسول انگلیس در خرمشهر اطلاع داده بودند ولی چون موضوع توسط استاندار به دربار شاهنشاهی اعلام و مخالفت گردید از مسافرت به کویت منصرف شدند.

اطلاعیه تهیه و تقدیم گردید.

21/1/37


 


قاچاق کالا توسط والاحضرت