انقلاب «ملّت»، علیه انقلاب «شاه»


1376 بازدید

انقلاب «ملّت»، علیه انقلاب «شاه»
«این انقلاب ننگین و خونینِ به اصطلاح سفید، که در یک روز با تانک‏‎ ‎‏و مسلسل پانزده هزار مسلمان را ـ آنطور که معروف است ـ از پای‏‎ ‎‏درآورد، روزگار ملت را سیاهتر ساخت. زندگی دهقانان و زارعین‏‎ ‎‏اسیر را بیشتر تباه کرد. اکنون در بسیاری از شهرستانها و اکثر روستاها‏‎ ‎‏درمانگاه، دکتر و دارو وجود ندارد. از مدرسه، حمام و آب آشامیدنی‏‎ ‎‏سالم خبری نیست»(بهمن‌ماه 1349؛ صحیفه امام؛ ج2؛ ص 322)

‏‏«به اسم پرهیاهو و جار و جنجال «انقلاب سفید»، که در طلیعۀ آن قتل‏‎ ‎‏عام 15 خرداد واقع شد، باید ملت ایران عقب مانده، و فرهنگ ‏‏قرآن‏‏ و‏‎ ‎‏اسلام مهجور، و قوانین نقض شود و فساد و فحشا تا اعماق این‏‎ ‎‏ماتم‌سرا که اسمش ایران است کشیده شود تا استعمار نو با خیال‏‎ ‎‏راحت به چپاول‌گری خود ادامه دهد، و عمّال بی‌حیثیت آن بر سر این‏‎ ‎‏گورستان به عیش و عشرت و جمع ثروت پایکوبی کنند»(20 شهریور 1351؛ صحیفه امام؛ ج2؛ ص 450) ‏

«اینها ثمرۀ شوم انقلاب خونین و استعماری است که با تبلیغات و‏‎ ‎‏عوامفریبی‌ها می خواهند آن را به انقلاب سفید ملقب سازند و آن را‏‎ ‎‏انقلاب شاه و ملت بنامند. و در این دهۀ سیاهی که گذشت جز فقر و‏‎ ‎‏ذلت و اختناق، قتلهای دسته جمعی، تیربارانها و اعدام‌های غیر قانونی‏‎ ‎‏و انباشتن زندان‌ها از علما، روحانیون و جوانان ملت اسلام چیزی عاید‏‎ ‎‏مردم ستمدیدۀ ایران نگردیده. هتک مقدسات اسلام، کشتن علما و‏‎ ‎‏مردم مسلمان در زیر شکنجه، هجوم به مدرسۀ فیضیه و دانشگاهها و‏‎ ‎‏کشتار فجیع 15 خرداد که (به طور معروف) پانزده هزار قربانی داشت،‏‎ ‎‏از ثمرات دیگر این انقلاب ننگین است. مصونیت بخشیدن به نظامیان‏‎ ‎‏امریکایی و بستگان آنها، خُرد کردن حیثیت کشور و بر باد دادن استقلال‏‎ ‎‏قضایی و مسلط ساختن غارتگران امریکا و صهیونیسم بر کلیۀ شئون‏‎ ‎‏نظامی، سیاسی، تجاری، صنعتی، زراعی و بازارها از دیگر نتایج شوم‏‎ ‎‎‏این انقلاب پرافتخار دستگاه جبار می‌باشد که آن‌همه جشن‌ها، پایکوبی‌ها‏‎ ‎‏و تبلیغات پر سر و صدا به راه انداخته، مبالغ هنگفتی از دسترنج مردم‏‎ ‎‏محروم و گرسنه را صرف این جشن‌های ننگین کرده است.»( 23 اسفند 1351؛ صحیفه امام؛ ج2؛ ص 482)