چون اسفنج، نرم، بازشناسی نقش دکتر احسان نراقی در حاکمیت پهلوی دوم


1506 بازدید

چون اسفنج، نرم، بازشناسی نقش دکتر احسان نراقی در حاکمیت پهلوی دوم
نویسنده: صفاءالدین تبرائیان
نوبت چاپ : چاپ نخست ـ تابستان 1392
شمارگان : 1200 جلد
تعداد صفحات : جلد اول: 548 / جلد دوم: 514
بها (برای دو جلد): 35000 تومان
 
برگرفته از متن:
وی جامعه‌شناسی است که تحقیقات عملی و کاربردی و تهیه دقیق پژوهشهای آماری و جمعیتی مبتنی بر مشاهدات را برای اصلاح بسیاری مشکلات کشور مبنا قرار می‌دهد و اصطلاحاً «نظریه زده» نیست و استدلالش این است که تا اطلاعات دقیق و قابل اعتنایی از جمعیت، توده‌ها و مشکلاتشان نداشته باشیم ــ و دستیابی به این مهم نیز جز با تحقیقات و مشاهدات گسترده میدانی، عملی نیست ــ نمی‌توانیم برای حل آن مشکلات به سیاستگذاری متناسب با آن بپردازیم.


تجمیع و سازگاری سنت و تجدد (مدرنیته) با گرایشی به نفع تمدن جدید و البته منطبق با شرایط ایران!، تساهل و تسامح حداکثری، دوری از تعصب افراطی نسبت به ارزشهای تمدن شرق و غرب در عین حال بهره‌گیری از فواید هر دو، البته همه اینها برای نراقی زیر سایه لیبرالیزم و اومانیسم معنا پیدا می‌کند و هنگامی که در مورد "سیاستگذاریهای مناسب" مکررا نقش "منطبق بر شرایط ایران" را یادآوری می‌کند نقش زیادی برای مذهب و دیانت قائل نیست و اگر هم باشد دیدگاه ابزاری به آن دارد


موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران