رویاهایی پهلوی که با انقلاب مردم ایران بر باد رفت

«پسری که همه چیز دارد»

رضا پهلوی فرزند محمدرضا شاه


تهیه و تنظیم: حسین رضوانی
1557 بازدید
دربار پهلوی رضا ولیعهد زندگی تجملاتی

«پسری که همه چیز دارد»

اشاره:

در این سند نماینده‌ خبرگزاری‌ پارس از دفتر لندن ترجمه گزارش  خبرنگار روزنامه دیلی اکسپرس را به ایران ارسال کرده است. خبرنگار این روزنامه انگلیسی راستگرا و محافظه کار که از سال 1900 در لندن منتشر می شود، در آذر ماه 1354 به ایران سفری داشته که بر اساس آن گزارشی  از زندگی رضا پهلوی پسرمحمدرضا شاه، تهیه کرده بود. متن این گزارش که بیشتر یک رپورتاژآگهی به نظر می رسد بخوبی نشان می دهد در شرایطی که بیشتر مردم ایران در شرایط سختی زندگی خود را سپری می کردند، بزرگترین مشکل ملکه ایران این بوده است که به مناسبت جشن تولد پسرش چه هدیه ای به او بدهد! زندگی تجملاتی ولیعهد ایران آنگونه که گزارشگر روزنامه انگلیسی روایت می کند هیچ سنخیتی با زندگی  اکثریت مردم ایران در سالهای پایانی حکومت شاه نداشته است. او که در سن پانزده سالگی هدایت هواپیما را برعهده می گیرد و در رویاهای خود پادشاهی بر مردم محرومی را جستجو می کرد که اکثریتشان نمی توانستند در مسافرت های خود از هواپیما استفاده کنند.

امروز پس از گذشت سالها از آن روزگار رضا پهلوی بازهم بدنبال رویاهای جدیدی است که به کمک آمریکایی ها و انگلیسی ها بتواند به تاج و تخت از دست رفته برسد اما زهی خیال باطل مردم ایران هیچگاه ظلم وتبعیض و وابستگی او و خاندانش رافراموش نمی کنند .

*******

متن گزارش  :

«پسری که همه چیز دارد»

لندن-خـبرگزاری پارس-20‌ آذر‌ 1354

21‌/9/54 بولتین 267 خبرگزاری پارس

روزنامه دیلی اکسپرس در صفحه 3 شماره 11 دسامبر [1975] خود‌ تحت‌ عنوان‌«پسری که همه چیز دارد»چنین می‌نویسد: مـشکل چـه چـیز خریدن برای نزدیکترین و عزیزترین‌ افراد‌ به عنوان هدیه‌ ایده‌آل انسان را بـه آشـفتگی سوق می‌دهد.اما بیایید در‌ این‌ فصل‌ شادی‌بخش دربار خانواده‌ شاهزاده‌ای که در هرجشن تولد و یا عید بـا مـشکل بـزرگی رو‌ به‌ روست بیاندیشیم.ولایتعهد رضا پهلوی پانزده ساله پسر شاه ثروتمند ایـران کـسی اسـت‌ که‌ راضی‌ نگاه داشتن وی کار مشکلی‌ است.وی از هنگامی که در گاهواره بود تاکنون هدایای‌ زیـادی‌ دریـافت داشـته است. علیاحضرت فرح مادر ولیعهد ایران ابروان خود را در‌ هم‌ کشیده‌ و با کشیدن آن گفت مـن‌ نـمی‌دانم دیگر چه هدیه‌ای به او بدهم.شهبانو دستهای خود‌ را‌ به‌ نشانه ناراحتی بالا بـرده و گـفت‌ بـه پسری که همه چیز دارد چه‌ می‌توان‌ هدیه کرد؟بدیهی است انتخاب یک هدیه صحیح برای‌ جـوانی کـه روزی شاهنشاه یا شاه شاهان و ظل اللّه‌ و مرکز‌ عالم خواهد شد کار بس دشـواری‌ اسـت. دادن هـدیه طلا و برلیان به‌ وزن‌ خود او تلف کردن وقت است.زیرا‌ شمش‌های‌ طلا‌ و سایر اشیاء قـیمتی در گـاوصندوقهای بانک به‌ نام‌ او گذارده شده است و نیازی به پول نقد هم‌ ندارد. نـوجوانان آرزوی کـاخ‌ بـرای‌ خود می‌نمایند ولی ولیعهد رضا‌ پهلوی‌ کاخ شاهنشاهی‌ دارد‌ و این‌ کاخ مرمر در وسط کاخ نیاوران‌،آنجایی‌ کـه والدیـنش زنـدگی می‌کنند واقع گردیده است. وی دارای یک سگ از‌ نژاد‌ اسپانیل است که هنگام ورود وی بـه کاخ از او‌ استقبال‌ می‌نماید.و یک اطاق ناهارخوری با‌ نور‌ شمع دارد که از دوستان خود در آن پذیرایی می‌کند و آخرین مـدل‌ وسـایل‌ موسیقی‌ استریو دارد که موزیک‌های مدرن‌ از‌ آن‌ پخش کند و در‌ باغ‌ کاخ یک اسـتخر دارد‌ و ایـن‌ کاخ برای هرجوان تنها ایده‌آل محسوب مـی‌گردد.(تـنها خـانه رؤیایی محسوب می‌شود). صد سال‌ قبل‌ پسـر شـاه ایران برای خود در‌ کاخ‌ حرم تشکیل‌ می‌داد‌ ولی‌ در ایران مدرن امروزی‌‌ دیگر ایـن‌طور نـیست ولی با وجود این ولایتعهد از داشـتن دوسـتان مؤنث بـرخوردار اسـت.وی‌ به‌‌ مدرسه‌ای می‌رود که دختر و پسـر بـا‌ هم‌ هستند‌ و دختران‌ این‌ مدرسه جزء قشنگ‌ترین‌ دختران‌‌ ایران محسوب می‌شوند.

عـلیاحضرت شـهبانو شخصا تحصیلات این دوشیزگان را نظارت مـی‌فرمایند.بنابراین کلیه‌ آنها از‌ آنـگونه‌ تـحصیلات‌ برخور دارند که برای مـلکه بـودن لازم‌ است‌.شاید‌ احتمالا‌ یکی‌ از‌ این دوشیزگان دوران تحصیل روزی عروس دربار شود.

والاحضرت عـلاقمند بـه داشتن اتومبیل شخصی هستند.عـلیاحضرت فـرمودند گـرچه وی‌ هنوز بـسیار جـوان است،در سیزدهمین جشن تـولد‌ خـود از مادربزرگ خود یک اتومبیل«می‌نی» هدیه گرفت. والاحضرت در باغ کاخ مثل قهرمان،اتومبیل‌رانی مـی‌فرمایند و گـاهی از دوچرخه‌ و موتورسیکلت استفاده می‌کنند.والاحضرت عـلاقه و افـری به پرواز داشـتند و در‌ سـن‌ 14 سـالگی تنها هدایت هواپیمایی را بـه عهده گرفتند.علیاحضرت شب قبل از پرواز نگرانی خود را ابراز داشتند و فرمودند من حتی برای آنی نـتوانستم بـخوابم.وقتی والاحضرت با‌ هواپیما‌ از زمین‌ بـلند شـدند گـویی مـن مُـردم و تا هواپیما بـه زمـین نشست زنده نشدم.موقعیکه والاحضرت برای‌ مسافرت رسمی به مصر با هواپیما‌ عازم‌ آن کشور شدند شـخصا هـواپیمای‌ جـت‌ را بزمین‌ نشاندند.

والاحضرت علاقه و افری به فـوتبال دارنـد و فـرانک رافائل مـربی فـوتبال به والاحضرت‌ فن بازی فوتبال را تعلیم می‌دهد.والاحضرت امیدوارند تیم‌ فوتبال‌ ایران را در المپیک‌ 1976‌ رهبری نمایند. والاحضرت در کلیه ورزشها مهارت دارند و انواع وسایل اسکی و اسکی روی‌ آب و وسایل شـکار زیر آب دارند که می‌توان با این وسایل یک مغازه را کامل پر کرد‌.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
صفحه اول بولتن خبرگزاری پارس

صفحه دوم بولتن

صفحه سوم بولتن