درخواست اسراییل از دولت انگلیس


1431 بازدید

درخواست اسراییل از دولت انگلیس

رژیم صهیونیستی از دولت انگلیس خواست تا جلوی اقدامات جنبش جهانی بایکوت عدم سرمایه گذاری و تحریم (BDS) برای تحریم آکادمیک این رژیم در دانشگاههای انگلیس را بگیرد.

بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) بنقل از پایگاه اینترنتی میدل ایست مانیتور" یعقوب پری"وزیر علوم رژیم صهیونیستی در دیدار با "دیویدویلیتز"وزیر علوم انگلیس کمپین تحریم آکادمیک رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و از اوخواست تا جلوی اقدامات ضد صهیونیستی در دانشگاههای انگلیس را بگیرد ونسبت به سخنرانان ورهبران جنبشهای ضد صهیونیستی بررسی دقیقتری انجام دهد.

وی از دعوت از برخی سخنرانان با سابقه ضد صهیونی برای سخنرانی در دانشگاههای انگلیس به شدت ابراز نگرانی کرد. پری از ویلیتز خواست تا ازلندن بخواهد جلوی فعالیتهای جنبش جهانی تحریم اسراییل در دانشگاههای انگلیس را بگیرد.

"ویلیتز"هم دراین دیدار به پری اطمینان داد که دولت انگلیس جلوی فعالیتهای ضد صهیونیستی در دانشگاهها را بگیرد. جنبش BDS از جنبش بین المللی بایکوت رژیم آپارتاید الهام گرفته شده است.

این جنبش در سال 2005 میلادی توسط 171 سازمان غیرانتفاعی فلسطینی پایخ گذاری شد. این جنبش با ایجاد موسسات غیرانتفاعی فعال در استرالیا، کانادا، آمریکا، فرانسه، انگلیس، اردن، و آفریقای جنوبی به دنبال تحریم رژیم صهیونیستی است.

این تحریم ها شامل تحریم های مختلفی از جمله تحریم سیاسی، اقتصادی، دانشگاهی، و هنری می باشد. دانشگاههای آمریکا، انگلیس، بلژیک، آفریقای جنوبی و نروژ تاکنون چندین بار خواستار تحریم آکادمیک و لغو همکاری با موسسات اسراییلی شده اند.

 


قدسنا