نظریه فرهنگی استاد مطهری به چاپ رسید


1884 بازدید

نظریه فرهنگی استاد مطهری به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، این کتاب دربردارنده فصل هایی است که از نظر گونه هویت معرفتی، هم مرتبه نیستند، به گونه ای که این پژوهش به هر سه سطح بنیادی، توسعه ای و کاربردی معطوف است؛ به این ترتیب که:

یکم: مبانی نظریه فرهنگی علامه مطهری، که در فصل اول بیان شده است، در سطح بنیادی قرار دارد؛ چرا که بر تکوّن و تولید یک انگاره معرفتی نوپدید و ماهیتاً دینی در قلمرو فلسفه علوم اجتماعی دلالت دارد.

دوم: فرهنگ اسلامی؛ ماهیت، پویایی، فضیلت و کارکردها، تعاملات فرهنگ اسلامی و جامعه ایرانی، علل فرهنگی انحطاط تمدنی مسلمین و غرب و فرهنگ غربی، عناوین فصل های دوم، چهارم، پنجم و ششم هستند که جملگی در شمار تحقیقات توسعه ای هستند.

سوم. فصل سوم با عنوان حکومت دینی و مداخله در عرصه فرهنگ نیز مبحثی است که نتایج و رهاوردهای کاربردی به دنبال دارد.

هدف اصلی این کتاب عبارت از اکتشاف، ساختاربندی، و بسط نظریه فرهنگی استاد مطهری است.

کتاب نظریه فرهنگی استاد مطهری به قلم مهدی جمشیدی در 450 صفحه، در قطع رقعی با شمارگان 1000 نسخه، و با قیمت 20000 تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بازار کتاب عرضه شده است.


رسا