اذعان اسرائیل به ناتوانی در برابر حزب‌الله


1083 بازدید

یک رسانه عرب زبان به نقل از یک مسئول نظامی رژیم صهیونیستی با اشاره به توان بالای تسلیحاتی و تجارب جنگی رزمندگان حزب الله، به دشواری پیروزی بر این حزب در نبرد آتی اذعان کردند.

یواف ایون رئیس دایره عملیات ارتش رژیم اسرائیل اذعان کرد: بدون تکیه بر مانور زمینی و نفوذ سریع به داخل اراضی لبنان نمی توان بر حزب الله پیروز شد.
وی که در نشستی با عنوان نشست آتش در زخرون یعقوب در شمال فلسطین اشغالی -که مجله صهیونیستی اسرائیل دیفنس آن را ترتیب داده -سخن می گفت به بررسی دیدگاه دایره عملیات درباره جنگ های آینده و چالش های پیش رو و آمادگی ارتش رژیم اسرائیل در برابر این جنگ پرداخت.
 وی با اشاره به توان جنگی میان اسرائیل و دشمنانش به قدرت بالای حزب الله و تسلیحات پیشرفته آن پرداخت و اذعان کرد: توان تسلیحاتی حزب الله در حد ارتش های دنیاست.حزب الله علاوه بر قدرت بالای آتش در کمیت،نوع و دقت، تجارب میدانی بالایی در سوریه به دست آورده است.
این نظامی صهیونیست به استراتژی نظامی این رژیم در اقدامات بازدارنده و رسیدن به دستاوردهای سریع در جنگ های آینده اشاره کرد.
 وی افزود: آنچه حائز اهمیت است سیطره ضعیف کشورهای پیرامون اسرائیل بر اوضاع است.لبنان،سوریه و مصر چنین وضعیتی دارند هر چند که مصر در راستای بهبود وضعیت کنترل بر سینا تلاش می کند.
 هارایون نظریه راه اندازی قوت ارتش اسرائیل را در آمادگی برای وارد شدن در نبردی سریع با حجم آتش بالا با هدف یکسره کردن کار و به دست آوردن دستاوردهای میدانی را مطرح کرد که هدف کوتاه کردن زمان جنگ و کاستن از حمله به داخل اسرائیل است اما در عین  حال اذعا کرد: جبهه داخلی اسرائیل در هر جنگی هدف قرار می گیرد و این از ابتدا تا پایان هر نبردی خواهد بود.
  یک منبع نظامی اسرائیلی برجسته به روزنامه هآرتص اعلام کرده است که مسئولان سیاسی اسرائیلی بر ضرورت کوتاه بودن هر جنگی در آینده اصرار دارند و این را به قدرت پایداری جبهه داخلی در زمان شروع درگیری می دانند.
 
یک افسر بخش عملیات به هارتص گفت: احتمال درگیری گسترده اندک است هر چند عوامل این درگیری خواه در جبهه شمالی با لبنان و خواه در جبهه جنوبی با غزه ادامه دارد و سناریوهای احتمالی از احتمال درگیری در دو جبهه به طور همزمان حکایت دارد.


تسنیم