ملاقات رئیس ساواک قم با آیت الله گلپایگانی


1476 بازدید

ملاقات رئیس ساواک قم با آیت الله گلپایگانی


درباره : ملاقات با آیت‏اله گلپایگانىشماره : 136/21 تاریخ 21/1/46

در تاریخ 20/1/46 آیت‏اله گلپایگانى تلفنى اطلاع دادند که مى‏خواهند با من ملاقات نمایند لذا ساعت 2030 روز مزبور در منزل شخصى وى حضور یافته و اظهاراتى که به شرح زیر به عرض مى‏رسد بیان نمودند :

1ـ اظهاراتى درباره فروش گاز به دولت شوروى و آمدن کارشناسان آن دولت به ایران و امکان نفوذ آنها در سایر شئون مملکت بیان داشتند که پاسخ لازم مبنى بر اینکه تمام دستگاهها بیدار و هوشیارند و پیش‏بینى‏هاى لازم شده است به وى داده شد ایشان اضافه نمودند چون تیمسار

سپهبد نصیرى ریاست محترم سازمان اطلاعات و امنیت کشور در این زمینه بزرگترین مسئولیت را دارند مراتب به عرض معظم‏له برسد که درباره مراقبت بیشتر اوامر مقتضى صادر فرمایند.

2ـ اظهار داشتند همه عقل کامل ندارند و ضعیف‏النفس هستند و چنانچه با مدارا رفتار شود اصلح است و لازمه مقام سلطنت عفو و اغماض است البته ناراضى پیدا مى‏شود در مواقع و حالات مختلف که باید در سایه بزرگوارى شاهنشاهى بخشوده شوند (منظور ایشان آقایان قمى و روحانى1 مى‏باشد).

3ـ در جزیره خارک معلمه‏اى که در دبیرستان مشغول انجام وظیفه است بنا به اظهار خودش وى بهائى مى‏باشد و استدعا نمودند که نسبت به تعویض وى و رسیدگى به اینکار اقدام شود. در ساعت 2200 از منزل مشارالیه خارج شدم.رئیس ساواک قم. مهران در گزارش روزانه درج شد ـ ازغندى 23/1 مراتب طى گزارش روزانه به عرض... اوامرى صادر نفرمودند

---------

1ـ به دنبال مطرح شدن «لایحه حمایت از خانواده» و «لایحه تشکیل مجلس مؤسسان» و برخى مسائل دیگر آقاى محمدصادق روحانى در دهم فروردین 46 سخنانى در مخالفت با این مسائل ابراز داشته و به همین جهت بازداشت و به زابل تبعید گردید. تلگرافى از سوى آیت‏اله خوئى در مورد تبعید آقاى روحانى براى شریعتمدارى ارسال گردید. هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامىایران و انقلاب اسلامى ، 5 صفحه : 287

2ـ در مورخه 9 فروردین 1346 آیت‏اللّه‏ قمى در اعتراض به آئین‏نامه جدید وزارت فرهنگ که تهدیدى علیه استقلال روحانیت تلقى مى‏شد و لایحه حمایت از خانواده ـ و نیز نیابت سلطنت فرح پهلوى ـ در مشهد سخنرانى نموده و به همین جهت بازداشت گردید. ر. ک: همان.

قابل ذکر است، ساواک ابتدا ایشان را در منزل ممنوع‏الخروج کرد، آنگاه تحت‏الحفظ مأمورین ساواک به زاهدان انتقال داد و در ساعت 30/22 مورخه 10/1/46 ایشان را به خاش تبعید کرد. بدنبال دستگیرى و تبعید آقاى قمى اساتید، علماء و طلاب حوزه علمیه مشهد مقدس و ائمه جماعات اقدام به تعطیلى دروس و نمازهاى جماعت کردند. همانطور که در گزارش ذیل آمده است حضرت امام خمینى و آیت‏اللّه‏ خوئى نیز از نجف اشرف جویاى حال ایشان از آیت‏اللّه‏ میلانى شده‏اند.