دو دفتر از «پژوهشنامه انقلاب اسلامی ایران» تا بهمن ماه سال جاری منتشر می‌شود.


1780 بازدید

دو دفتر از «پژوهشنامه انقلاب اسلامی ایران» تا بهمن ماه سال جاری منتشر می‌شود.

دو دفتر از «پژوهشنامه انقلاب اسلامی ایران» به همت موسسه خانه کتاب تا بهمن ماه سال جاری منتشر می‌شود. 

موسسه خانه کتاب خبر داد که دو دفتر «پژوهشنامه انقلاب اسلامی ایران» به کوشش مشترک مجتبی سلطانی احمدی و رحیم نیک‌بخت میرکوهی به نگارش درآمده است.

این مجموعه در تلاش است زوایای کمتر دیده شده تاریخ انقلاب اسلامی را به جامعه علمی و علاقه‎مندان تاریخ انقلاب اسلامی نشان دهد.


در دفتر اول این مجموعه موضوع‌های «کلیات تاریخ انقلاب اسلامی»، «قیام 15 خرداد» و «بررسی نقش شخصیت‎ها» با همکاری 46 نویسنده نوشته و تدوین شده است.

دفتر دوم «پژوهشنامه انقلاب اسلامی ایران» در قالب چهار فصل با عناوین «احزاب، گروه‎ها و سازمان‎ها»، «جنبش دانشجویی و انقلاب اسلامی»، «انقلاب اسلامی در سراسر کشور» و «تاریخ نگاری، خاطرات و ادبیات» و به همت 40 نویسنده آماده انتشار شده است.

مجموعه «پژوهشنامه انقلاب اسلامی ایران» به زودی از سوی انتشارات موسسه خانه کتاب منتشر خواهد شد.


پایگاه اطلاع رسانی انقلاب اسلامی