تحلیل تاریخ ۲۰۰ ساله ایران؛ بدون نگاه به سیاست‌های انگلیس بی‌فایده است


1748 بازدید

رییس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و رئیس همایش «کالبدشکافی سیاست انگلیسی‌ها در ایران» گفت :‌ شهادت رئیسعلی دلواری توانست تمامیت ارضی ایران را حفظ و از نقشه های شوم انگلیس جلوگیری کند.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم، موسی حقانی در سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس گفت: کشور ما از 1800 میلادی به بعد تحت تهاجم گسترده استعمار قرار گرفت و یکی از این عرصه ها مقابله ما با استعمار انگلیس است. انگلیسی ها بارها به جنوب ایران حمله کردند و در برابر این حملات مقاومت گسترده و جانانه مردم جنوب را شاهد بودیم.
بنا به تاکید وی خطه جنوب با توجه به مجاورت با آبهای خلیج فارس و هندوستان که برای انگلیسیها جاذبه داشت مورد توجه این کشور بود که با پیدا شدن نفت در ایران این مسئله جدی تر شد.
رئیس همایش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران تصریح کرد: ما دولت مقتدری نداشتیم. دولتها اسیر افراد نفوذی در خدمت استعمار بودند و این مسئله در دوره ناصری به بعد و پس از جنگ جهانی اول و اشغال کشور، شکلی جدی تر به خود گرفت و با توجه به ضعف حکومت مرکزی وظیفه صیانت از کشور به دوش مردم و عشایر بود.
به گفته حقانی در این مقطع بسیار حساس و تعیین کننده اما تلاش و مبارزه جانانه مردم جنوب ایران به خصوص در بوشهر و دشستان به رهبری رئیسعلی دلواری برای مقابله با دولت انگلیس را داریم.
رئیس همایش «کالبدشکافی سیاست انگلیسیها در ایران» تصریح کرد: رئیسعلی دلواری و کسانی که با وی در این مبارزه همراهی می کردند از بذل جان و مال خود دریغ نداشتند.
وی افزود:‌ در مقطعی که دولت و حاکمیت دچار تزلزل در تصمیم گیری و مقاومت بود رئیسعلی دلواری توانست با حماسه ای که آفرید ترفندهای دشمن را خنثی کرد.
بنا به تاکید وی همانگونه که در بحرین با وجود مقاومت مردم انگلیسیها نفوذ کردند و با تعیین حکامی دست نشانده یک پایگاه ثابت در این منطقه برای خود ایجاد کردند در جنوب نیز اگر با یک مقاومت جدی مواجه نمی شدند، زمینه تجزیه کشور ا فراهم می کردند.
به باور حقانی، انگلیسیها قصد داشتند همین برنامه را برای بوشهر و دشستان پیاده کنند اما وقتی با مقاومت مردمی مواجه شدند نتوانستند نقشه خود را برای تجزیه این بخش از ایران پیش ببرند.
وی خاطر نشان کرد:‌ شهادت رئیسعلی دلواری توانست از تمامیت ارضی ایران ونقشه های شوم انگلیس جلوگیری کند.
حقانی افزود: انگلیسیها از 1800 تاکنون با ما درگیر بودند و شما عرصه ای را نمی یابید که بتوانیم بدون نگاه به سیاستهای انگلستان تحلیل کنیم. انگلیس در بسیاری از وقایع مهم تاریخ ایران از جمله  جنگهای روسیه با ایران،‌قراردادهای استعماری ،‌فرقه سازی ، جنگهای داخلی ، تجزیه مناطق استارتژیک از ایران ،‌کودتای 1299، کودتای 1332، مقابله با انقلاب اسلامی و بسیاری از وقایع دیگر حضور و با کشورمان درگیری داشته است و تمامی این موارد در همایش «کالبدشکافی سیاست انگلیسیها در ایران» که 7و8 آبان ماه در موزه دفاع مقدس برگزار می شود،‌مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


تسنیم