دیدار مسعود رجوی با نخست وزیر عراق


دیدار مسعود رجوی با نخست وزیر عراق