اسامى فراماسونهاى هیئت دولت هویدا


2544 بازدید


شماره: 217014 تاریخ8/2/52

ردیف ـ نام و نام خانوادگى ـ لژ ـ شغل ـ محل سکونت ـ تلفن

1ـ امیرعباس هویدا ـ تهران ـ نخست‌وزیر ـ دروس ـ 81657

2ـ قوام صدرى1 ـ خیام ـ وزیر مشاور

3ـ نصیر عصار ـ ژاندارک ـ معاون نخست‌وزیر

4ـ حسن زاهدى ـ اهواز ـ وزیر کشور ـ شمیران دزاشیب ـ خیابان علم

5ـ منوچهر پرتو ـ کورش ـ وزیر دادگسترى ـ داودیه ـ خیابان پرورشگاه ـ 771244

6ـ مجید رهنما ـ تهران ـ وزیر علوم و آموزش عالى

7ـ فتح‌اللّه‌ ستوده ـ ژاندارک ـ وزیر پست و تلگراف و تلفن

8ـ مهرداد پهلبد2 ـ کورش ـ وزیر فرهنگ و هنر

9ـ ایرج وحیدى3 ـ خیام ـ وزیر کشاورزى ـ لاله‌زار نو ـ چهار راه کشت ـ 69

10ـ جواد منصور4 ـ کورش ـ وزیر اطلاعات ـ قلهک ـ دروس ـ کوچه سیروس ـ 881619

11ـ هوشنگ انصارى5 ـ خیام ـ وزیر اقتصاد

1ـ محمود قوام صدرى فرزند حاج محمد در سال 1309 ه ش در مشهد به دنیا آمد. در دبیرستان‌هاى علمیه، دانش و شاهرضا در شهر محل تولد تحصیل کرد و سپس به دانشکده علوم اختصاصى مالیه راه یافت و سپس در دانشکده حقوق و علوم سیاسى تحصیل کرد و دوره عالیه مالیه را نیز پشت سر گذاشت. مشارالیه که به استخدام وزارت دارائى در آمده بود، در مشاغل زیر فعالیت کرد : کفالت و معاونت اداره اطلاعات آمار، معاون اداره کل بررسیهاى مالى و اقتصادى، مدیر کل نظارت صنعتى، معاون اداره کل بهره‌بردارى و خالصه و املاک واگذارى، رئیس و ذیحساب اداره دارائى شهرستان اراک، رئیس و ذیحساب اداره حسابدارى وزارت کار، معاون اداره کل درآمدها، بازرس وزارتى و مدیرکل وصول شهرستان‌ها، عضو هیأت مدیره شرکت سهامى شیلات، مدیر کل بودجه، سرپرستى چاپخانه دولتى، بازرس شرکت هواپیمائى ملى ایران و... مشارالیه که «عضو جمعیت سعادت و یاران» بود و در لژهاى فراماسونرى : ژاندارک، کاوه عضویت داشت و از اعضاء مؤسس لژ دانش بود، در سال 1343 به معاونت پارلمانى وزارت دارائى رسید و در سال 1350 وزیر مشاور و معاون پارلمانى نخست وزیرى شد. محمود قوام صدرى که رئیس منطقه 354 الف لاینز بین‌المللى بود و به نمایندگى از طرف شریف امامى ـ استاد اعظم لژ بزرگ ایران ـ در بعضى از لژها شرکت مى‌کرد، در سال 1352 به عضویت هیأت امناى دانشگاه مشهد برگزیده شد و در سال 54 رئیس هیئت مدیره انجمن ملى حمایت از کودکان بود، در سال 1357 از طرف فرح پهلوى به عضویت هیأت مدیره و خزانه انجمن کودکان منصوب شد.2ـ مهرداد پهلبد فرزند نصراللّه‌ در سال 1296 ه ش در تهران به دنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در تهران گذراند و سپس به دانشکده فنى تهران راه یافت و در رشته راه و ساختمان تحصیل کرد و بعد از آن به فرانسه رفت. مشارالیه که نام و شهرت خود را از عزت‌اللّه‌ مین باشیان به مهرداد پهلبد تغییر داده بود، با شمس پهلوى ازدواج کرد و در سال 1329 که اداره کل هنرهاى زیبا تأسیس شد به عنوان معاون وزیر فرهنگ و ریاست آن اداره کل به کار مشغول شد و در زمانى که اداره کل هنرهاى زیبا زیر نظر نخست‌وزیرى اداره مى‌شد، وى به عنوان معاون نخست‌وزیر وقت ـ على امینى ـ و ریاست آن اداره کل به کار خود ادامه داد.

پس از تفکیک اداره کل هنرهاى زیبا از وزارت فرهنگ، وزارت فرهنگ به وزارت آموزش و پرورش تغییر نام داد و اداره کل هنرهاى زیبا نیز به عنوان وزارت فرهنگ، معرفى گردید که مهرداد پهلبد وزیر آن شد. مشارالیه که از عزت‌اللّه‌ به مهرداد و از مین باشیان به پهلبد، رسیده بود و عضوى از خاندان سلطنتى به شمار مى‌رفت تا سال 1357، وزیر فرهنگ بود و ضمن شرکت در لژهاى فراماسونرى، عضویت دفتر سیاسى حزب رستاخیز را نیز به عهده داشت.

مهرداد پهلبد که در مدت طولانى تصدى اداره کل هنرهاى زیبا و وزارت فرهنگ، بنابر اسناد موجود، هیچگونه خدمت قابل توجهى به فرهنگ و هنر ایران نکرده بود در ارزیابى ساواک، فردى رفیق باز، ولخرج، علاقمند به مقام و شهرت، پول، زن و یکى از زن بازهاى خیلى معروف، معرفى گردید.
مهرداد پهلبد در شهریور ماه 1357 در راستاى سیاست عوامفریبى، به همراه نخست‌وزیر و تعدادى دیگر از وزرا و.... از کار برکنار شد.

3ـ ایرج وحیدى فرزند احمد در سال 1306 شمسى در خرمشهر متولد گردید. تحصیلات متوسطه را در دبیرستان دارالفنون به پایان رسانید و دوره عالى را در رشته راه و ساختمان دانشکده فنى دانشگاه تهران، طى کرد. وى جهت ادامه تحصیل به خارج رفت و دوره تخصصى آب و فاضلاب را در دانشگاه دارهام انگلستان طى کرد و در سال 1338 موفق به اخذ دکتراى Ph.D در رشته کارهاى آبى از دانشکده کینگز دانشگاه دارهام گردید.

وحیدى داراى مشاغلى چون مهندس اداره کل راه و شوسه ـ معاونت فنى در وزارت آب و برق ـ استاد غیرتمام وقت دانشگاه ملى ـ مهندس ارشد اداره مهندسى بهداشت وزارت بهدارى ـ مأمور موقت در شرکت نفت ـ عضو و رئیس هیئت مدیره بنگاه مستقل آبیارى ـ مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان ـ نماینده کمیته دائمى حفاظت وزارت آب و برق ـ وزیر کشاورزى ـ وزیر نیرو و مدیرعامل بنیاد اشرف پهلوى بود. مشارالیه فراماسون و عضو لژ اهواز (از مؤسسین) ـ فروغى ـ خیام (استاد لژ) ـ دانش ـ آریا ـ فارابى ـ خوزستان و انجمن رازى بود. همچنین نامبرده عضو و مؤسس حزب ایران نوین ـ عضو گروه ایران نو ـ عضو کانون مهندسین ایران بوده است. وى نشانهاى مختلفى چون درجه 1 فرهنگ ــــ درجه 2 اصلاحات ارضى ــــ درجه 1 و 3 همایون ـ درجه 1 آبادانى و پیشرفت ـ نشان طلاى شهر تهران، جشنهاى 2500 ساله و تاجگذارى دریافت داشته است. وحیدى مسافرتهایى به کشورهاى اروپاى غربى ـ آمریکا ـ شوروى ـ ژاپن ـ تایلند ـ فیلیپین ـ پاکستان ـ مصر ـ عراق ـ لبنان ـ ترکیه ـ سوریه و... داشته است. قابل ذکر است که در گزارش تائید نشده‌اى در پرونده وى آمده است که همسر وحیدى که خارجى (آلمانى است) از طرف شوهرش 12 میلیون تومان پول با خود به آمریکا برده تا به حساب او در بانک واریز کند و برگردد ولى به محض رسیدن به خارج تلگرافى تقاضاى طلاق کرده و پولها را صاحب شده است و به وحیدى گفته اگر چیزى بگوید اسرارش را فاش خواهد کرد که نامبرده حاضر شده طلاق نامه او را بفرستد.

مشارالیه در تاریخ15/8/1357 باتفاق عده‌اى دیگر از نوکران و سردمداران رژیم گذشته توسط کمیته فرماندارى نظامى تهران دستگیر گردید. و در 8/11/58 بدستور هیئت پاکسازى و سالم سازى وزارت نیرو مشمول انفصال دائم از خدمت و قطع حقوق بازنشستگى و ارجاع پرونده وى به دادگاه گردید.

اسناد ساواک ـ پرونده انفرادى

4ـ جواد منصور فرزند رجبعلى منصورالملک و برادر حسنعلى منصور به سال 1304 ش در تهران متولد شد. براى تحصیلات عالیه راهى آمریکا شد و از دانشگاه کالیفرنیا در شهر لوس‌آنجلس آمریکا در رشته اقتصاد و مدیریت بازرگانى فارغ‌التحصیل شد. در 1328 ش عضو وزارت امور خارجه شد و از 1330 تا 1332 ش وابسته مطبوعاتى سفارت شاهنشاهى ایران در واشنگتن گردید. عضو دائمى نمایندگى ایران در سازمان ملل متحد دفتر اروپایى در شهر ژنو (از 1332 تا 1334)، عضو قسمت تشکیلات بین‌المللى وزارت امور خارجه 1334 تا 1335، رئیس دفتر روابط عمومى در سازمان برنامه از 1335 تا 1337 ش و معاون بانک توسعه صنعتى و معدنى ایران از 1337 تا 1342، از تیر 1342 معاون نخست‌وزیر و از بهمن 1343 ش وزیر مشاور و عضو مؤسس کانون مترقى و عضو مؤسس و هیئت اجرائیه حزب ایران نوین از 1346 ش تا 1350 وزیر اطلاعات تا آبان 1350 مدیر عامل کانون بانکها و از 1350 تا 1355 رئیس کل بیمه مرکزى ایران بود.

بنابر گزارش ساواک «مدیر مجله فردوسى اظهار داشته که جواد منصور عضو رسمى «سیا» امریکا دستور داده که از درج اخبار ضد امریکایى در مطبوعات خوددارى گردد.» وى از اعضاى هیئت مدیره دفتر سیاسى حزب ایران نوین و از طرفداران سیاست غرب بویژه امریکا بود.

نامبرده همچنین عضو لژ فراماسونرى (لژ تهران ـ لژ کوروش) بود و طبق گزارش دیگرى از ساواک به همراه منوچهر آزمون در سال 1351 سوء استفاده مالى از وجوهات تبلیغات رادیو که در اختیار وزیر بوده انجام داده‌اند که به نظر ساواک یکى از دلایل قابل طرح در مسئله استعفاى مشارالیه از وزارت اطلاعات این مسئله بوده است.

5ـ هوشنگ انصارى فرزند عبدالرسول در سال 1306 ش در اهواز بدنیا آمد. تحصیلات عالى خود را در رشته اقتصاد در مقاطع لیسانس (دانشگاه لندن) و فوق لیسانس (دانشگاه سوفیل ژاپن) گذراند. وى خدمات دولتى را با کار روزمزدى در وزارت امور خارجه شروع کرد و به سبب آشنایى با زبانهاى فرانسه و انگلیسى و ارتباط با برخى رجال سیاسى آن زمان مثل : نصیرى (رئیس ساواک) سرلشکر ایادى، هوشنگ نهاوندى (رئیس دفتر فرح)، اسداللّه‌ علم (وزیر دربار شاهنشاهى) نردبان ترقى را به سرعت طى کرد و سمت‌هایى منجمله : سفیر کبیر شاهنشاهى در پاکستان، وزیر اطلاعات، سفیر کبیر در آمریکا، وزیر اقتصاد و... را عهده‌دار بود. نامبرده از اعضاى جمعیت فراماسونرى و لژ کوروش بود. گزارشاتى از ساواک دال بر ارتباط مشارالیه با سازمان «سیا» و نماینده اداره سیاست خارجى و اطلاعات امریکا در ایران وجود دارد. در سند بیوگرافى او چنین آمده است: «فردى با لیاقت و شایستگى و داراى اطلاعات خوب اقتصادى و کاردان، لیکن تندخو، لجوج و یک دنده مى‌باشد.» طبق گزارشات ساواک مواردى در خصوص سوءاستفاده‌هاى مالى وى از بودجه وزارت اطلاعات براى برپایى میهمانى و هزینه‌هاى هتل و ... و صرف این پولها در مصارف شخصى و به ویژه قمار در قمارخانه‌هاى بزرگ اروپایى وجود دارد.

اسناد ساواک ـ پرونده انفرادى
 


اسامى فراماسونهاى هیئت دولت هویدا