رضاشاه به همراه ولیعهد در مراسم افتتاح ایستگاه راه آهن تهران


2013 بازدید

رضاشاه به همراه  ولیعهد در مراسم افتتاح ایستگاه راه آهن تهران