رضاشاه به همراه ولیعهد در مراسم افتتاح ایستگاه راه آهن تهران


2202 بازدید


رضاشاه به همراه  ولیعهد در مراسم افتتاح ایستگاه راه آهن تهران