شماره اول و دوم مجله‌ مطالعات فارسی‌زبان در کتابخانه ایران شناسی


1225 بازدید

مجله‌ی مطالعات فارسی‌زبان، که توسط انتشارات بریل منتشر می‌شود به طور کلی به تمدن و فرهنگ ایرانی به معنای وسیع کلمه می پردازد.

مجله‌ی مطالعات فارسی‌زبان، دوبار در سال توسط انتشارات بریل[1] (لیدن) منتشر می شود و به طور کلی به تمدن و فرهنگ ایرانی به معنای وسیع کلمه می پردازد. اخیراً شماره اول و دوم از سال ششم که در سال 2013 منتشر شده است برای کتابخانه ایران شناسی خریداری شده است.

«مجله‌ی مطالعات فارسی‌زبان[1]» به «انجمن مطالعات جوامع فارسی‌زبان[2]» تعلق دارد و مقالاتی را در حوزه‌ی فرهنگ و تمدن منطقه‌‌ای منتشر می کند که در آنجا زبان فارسی به طور تاریخی زبان غالب باشد. این مناطق جغرافیایی عبارتند از ایران، افغانستان، تاجیکستان و همچنین قفقاز، آسیای مرکزی، شبه‌قاره‌ی هند و بخشهایی از امپراتوری عثمانی سابق.

این مجله بر موضوعاتی مانند نقش و نفوذ زبانی، فرهنگی و تاریخی فرهنگ فارسی و تمدن ایرانی در این منطقه‌ی جغرافیایی تمرکز دارد و معتقد است که دانش از حقائق و واقعیت‌های گذشته سرچشمه می‌گیرد و بنابراین به شکل‌گیری واقعیت‌های امروز جهان فارسی‌زبانان کمک کرده است.

چنین دانشی می‌تواند کجروی‌ها و انحرافات حافظه‌ی تاریخی مشترک مردم این منطقه را خنثی کند و به منظور تداوم و پیوستگی تمدنی، جلوی نیرو‌های تفرقه‌افکن امپریالیسم و ملی‌گرایی معاصر را بگیرد.

این شماره حاوی 16 مقاله است که در 247 صفحه تنظیم شده است. تعدادی از مقالات این شماره عبارتند از:

مقدمه ای بر درگیرشدن پارادایم ها نسبت به اواخر دوران باستان[2]، اخلاق و رفتار مهر و میترا و همچنین نهاد اجتماعی عیار در داستان عاشقانه حماسی سمک عیار[3]، ایجاد چشم انداز جدیدی راجع به گذشتۀ امپراطوری ساسانی ...[4]،  ازدواج، دارایی و تغییر کیش و آیین در میان زرتشتیان: از اواخر دوره ساسانی تا ایران اسلامی[5]، قانون در بحران امپراطوری: ساسانیان[6] ، اواخر ایران عهد عتیق و اعراب: قضیه شهر الحیره[7]، اسناد و مدارک فارسی اولیه از خراسان[8]، بررسی به سبک کردی راجع به شب نامه و ابعاد مذهبی آن[9]، برخی عبارات مردم ترک در ادبیات پهلوی زرتشتی[10] و تاریخ نگاری و جنبش شعوبیه[11].

 این مجله با شماره‌ی بازیابیDS 251. P41 V. 6 n.1-2  2013  در کتابخانه‌ی ایران‌شناسی مجلس شورای اسلامی قابل دسترسی است. 

 

[1] Brill, Leiden

[2] Introduction: further engaging the paradigm of late Antiquity

[3] The ethics and praxis of Mehr and Mithras and the social institution of the ayyars in the epic romance of samak-e ayyar

[4] Building a new vision of the past in the Sasanian Empire: the Sanctuaries of Kayansih and the great fires of Iran

[5] Marriage, property and conversion among the Zoroastrians: from late Sasanian to Islamic Iran

[6] Law in the crisis of Empire: A Sasanian example

[7] Late antique Iran and the Arabs: the case of al-Hira

[8] Early Persian documents from Khorasan

[9] An investigation into the Kurdish Genre of the Shabnama and its religious dimensions

[10] Some passages on Turkic peoples in Zoroastrian Pahlavi literature

[11] Historiography and the Shoubiya movement

 


[1] . Journal of Persianate Studies

[2] . The Association for the Study of Persianate Societies


ical.ir