امید جبهه ملی برای ورود به مجلس


2288 بازدید

 

 

 


موضوع : فعالیتهاى انتخاباتى جبهه ملى

شماره : 3ـ 3ـ 4799 تاریخ 27/9/1339

نصرت‌اله امینى اراکى عضو شوراى مرکزى جبهه ملى به دوستان نزدیک خود اظهار داشته بالاخره بر اثر فشار و توصیه مکرر مقامات دولت آمریکا اعلیحضرت همایون شاهنشاه موافقت فرموده‌اند که چند نفر از افراد جبهه ملى نیز که موقعیت صد در صد محلى دارند به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شوند و تاکنون با انتخاب الهیار صالح از تهران موافقت فرموده‌اند و ضمنا براى کرمان و همچنین یکنفر از تهران و گلپایگان و یکنفر از کرمانشاه و یکنفر از کاشان موافقت بعمل آمده لیکن هنوز کاندیداهاى جبهه ملى در این نقاط تعیین و مشخص نگردیده و به احتمال قوى از کرمانشاه دکتر سنجابى استاد دانشگاه یا مصدقى مستشار دیوان کشور و از تهران دکتر غلامحسین صدیقى استاد دانشگاه و یا دکتر شاهپور بختیار و یا کشاورز صدر و از کرمان دکتر مظفر بقائى و از گلپایگان دکتر معظمى و از شیراز نیز جعفر ابطحى که عضویت حزب مردم را نیز دارد بعنوان نماینده جبهه ملى انتخاب خواهند شد. در آذربایجان نیز دو نفر از روحانیون وابسته به جبهه ملى از جمله موسوى واعظ کاندیدا خواهند شد. نصراله امینى افزوده جبهه ملى تصمیم دارد در شهرستانهاى جنوبى از جمله جهرم ـ لار ـ کازرون ـ بوشهر ـ اهواز و آبادان دست به فعالیت انتخابات دامنه دارى بزند.

تعداد نسخه :اداره سوم بخش 4 بخش 3 پرونده جبهه ملى مرکز ضمیمه و به رویت رؤساى بخشهاى 3 و 4 اداره یکم نیز برسد 29/9/39

1ـ در شهریور 1339 پس از اینکه شاه کابینه اقبال را کنار گذاشت از نمایندگان خواست تا داوطلبانه استعفا دهند. جبهه ملى با استفاده از فضاى ایجاد شده در تلاش بود افرادى را به مجلس بفرستد. از سوى دیگر از نظر تشکیلاتى آمادگى نداشت سرانجام جبهه ملى با صدور اطلاعیه‌اى انتخابات راغیرقانونى اعلام کرد و تحریم نمود (به ضمیمه 15 رجوع شود). در این دوره انتخابات یک نفر از اعضاى جبهه ملى یعنى الهیار صالح به مجلس راه یافت.
 

 

 

 


امید جبهه ملی برای ورود به مجلس