رفع اختلاف پیروان آیت الله گلپایگانی و وابستگان به امام خمینی


1504 بازدید

رفع اختلاف پیروان آیت الله گلپایگانی و وابستگان به امام خمینی
موضوع : سخنرانى آیت‏اله گلپایگانىاز : 22 ه تاریخ 4/10/56

به : 312 شماره : 1319/ ه

بعد از سخنرانى اخیرا آیت‏اله گلپایگانى در مسجد اعظم قم که اظهاراتش مورد توجه طرفداران خمینى قرار گرفته، بین طرفداران آیت‏اله گلپایگانى و وابستگان به خمینى در خمین رفع اختلاف شده و با هم آشتى کرده‏اند. هم اکنون بین کلیه معممین و متعصبین مذهبى بجز چند نفر که جزء هیچکدام از دو دسته بحساب نمى‏آیند یکپارچگى و معاشرت مشاهده میشود.

نظریه شنبه : نظرى ندارد.

نظریه سه‏شنبه : از متن سخنرانى آیت‏اله گلپایگانى اطلاعى در دست نیست ولى از گذشته نیز بین طرفداران خمینى و گلپایگانى اختلاف نظر عمده‏اى در خمین دیده نشده بود.

در کلاسه 9292 شخصى بایگانى شود. خوانسارى 12/10/36

در تاریخ 10/10/36 در گزارش روزانه درج گردید. روحانى