هفتم اردیبهشت 1333

اعضای هیات دولت کودتایی فضل الله زاهدی در مجلس شورای ملی

جلسه کسب رای اعتماد هیات دولت فضل الله زاهدی از مجلس


تهیه و تنظیم متن از حسین رضوانی
2064 بازدید
سپهبد فضل الله زاهدی کابینه هیات دولت

نامه رضا حکمت رئیس وقت مجلس شورای ملی در مورد کسب رای اعتماد دولت کودتایی فضل الله زاهدی :

«‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت تیمسار سپهبد فضل‌الله زاهدی که متن آن ذیلاً مندرج است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه هفتم ‌اردیبهشت ماه ۱۳۳۳ به اکثریت ۱۰۷ رأی از ۱۱۰ نفر عده حضار به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده است. ‌این تصمیم در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد وسی وسه ازطرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است. »‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

اسامی کابینه تیمسار سپهبد فضل‌الله زاهدی نخست وزیر به شرح معرفی شدند:

۱ - تیمسار سپهبد فضل‌الله زاهدی نخست وزیر و وزیر کشور

۲ - جناب آقای احمد حسین عدل وزیر کشاورزی

۳ - جناب آقای دکتر سید فخرالدین شادمان وزیر اقتصاد ملی

۴ - جناب آقای دکتر علی امینی وزیر دارایی

۵ - تیمسار سرلشگر عبدالله هدایت وزیر دفاع ملی

۶ - جناب آقای دکتر جهانشاه صالح وزیر بهداری

۷ - جناب آقای جمال‌الدین اخوی وزیر دادگستری

۸ - جناب آقای امیرحسین ظفر ایلخان بختیار وزیر مشاور

۹ - تیمسار سرتیپ محمدحسین جهانبانی وزیر مشاور

۱۰ - جناب آقای دکتر مسعود ملکی وزیر کار

۱۱ - تیمسار سرلشگر عباس گرزن وزیر راه

۱۲ - تیمسار سرتیپ عباس فرزانگان وزیر پست و تلگراف و تلفن

۱۳ - جناب آقای رضا جعفری وزیر فرهنگ

۱۴ - جناب آقای عبدالله انتظام وزیر امور خارجه

۱۵ - آقای غلامرضا فولادوند معاون پارلمانی نخست‌وزیر

۱۶ - آقای موسی سرابندی معاون اداری نخست‌وزیر

‌این اسامی در جلسه دوم اردیبهشت 1333 به مجلس معرفی شده بودند  که درنهایت در جلسه هفتم اردیبهشت 1333 رای اعتماد کسب کرد. 

‌در جلسه ۱۳۳۳۰۲۰۲۱ آقای دکتر افخم حکمت به سمت معاونت وزارت کشور و آقای مهندس مصطفی زاهدی به سمت معاونت وزارت کشاورزی‌معرفی شده‌اند.

علاوه بر افراد فوق افراد دیگری به تدریج  در تاریخ های ذیل وارد هیات دولت شدند: 

‌در جلسه ۱۳۳۳۰۲۰۲۳ آقای دکتر مؤید حکمت به سمت معاونت وزارت بهداری معرفی شدند.

‌در جلسه ۱۳۳۳۰۳۰۹ آقای دکتر ستوده به سمت معاونت وزارت وزارت اقتصاد ملی معرفی شدند.

‌در جلسه ۱۳۳۳۰۳۰۱۱ آقای دکتر رضا صحت به سمت معاونت وزارت کار معرفی شدند.

‌در جلسه ۱۳۳۳۰۳۰۲۳ آقای مصطفی سمیعی به سمت معاونت وزارت امور خارجه معرفی شدند.

‌در جلسه ۱۳۳۳۰۴۰۱ آقای میرمطهری به سمت معاونت وزارت دادگستری معرفی شدند.

‌در جلسه ۱۳۳۳۰۴۰۱۳ آقای محسن حداد به سمت معاونت وزارت فرهنگ معرفی شدند.

‌در جلسه ۱۳۳۳۰۸۰۱۸ آقای محمود انواری به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شدند.

‌در جلسه ۱۳۳۳۰۸۰۲۵ آقای مهندس رضا گنجه به سمت معاونت وزارت پست و تلگراف و تلفن و آقای دکتر فخرالدین شادمان به وزارت دادگستری و‌آقای جمال اخوی و حاج محمد نمازی به سمت وزیر مشاور معرفی شدند.

متن برنامه دولت فضل الله زاهدی که توسط او در جلسه هفتم اردیبهشت ماه 1333 به مجلس شورای ملی ارائه گردید:

«۱ - سیاست خارجی دولت این جانب مبتنی بر احترام و دوستی متقابل با تمام همسایگان و ملل آزاد جهان و علاقه‌مندی مخصوص به منشور سازمان‌ملل متحد و تقویت این سازمان که شعار آن احترام به آزادی و استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ملل دنیاست می‌باشد.

۲ - سعی در تحکیم و بسط اصول عدل اجتماعی به قسمی که هیچ یک از افراد ملت ایران محتاج و محروم و هیچ نوع استعدادی ضایع نماند.

۳ - حفظ امنیت موجود با قدرت قانون و از بین بردن روح تمرد و عصیانی که نسبت به قوانین و مقررات و نظامات داده شده بود و امنیت و آسایش‌ملت را تهدید می‌کرد و مبارزه با هر گونه فسادی که در دستگاه‌های دولتی می‌باشد.

۴ - تقویت و افزایش قدرت قوای تأمینیه کشور به حدی که با احتیاجات و حفظ استقلال کشور شاهنشاهی تطبیق نماید.

۵ - تجدید نظر در قوانین مالیاتی و تطبیق آن با احتیاجات روز و بخصوص رعایت عدالت به طوری که تحمیل مالیات به تناسب قدرت پرداخت مؤدیان‌باشد - اصلاح امور مالی کشور از راه تقلیل کسر بودجه و تأمین موازنه آن به وسیله نظارت شدید در هزینه‌های عادی و فوق‌العاده اعم از آنچه در بودجه‌عمومی کشور منظور یا خارج از بودجه باشد و مراقبت کامل در وصول درآمدها.

۶ - تخصیص عواید حاصله نفت برای تقویت بنیه اقتصادی مملکت و توسعه دستگاه‌های تولیدی و عمرانی که متضمن رفاه و آسایش عمومی است.

۷ - رفع نقایص دستگاه‌های قضایی و تأمین وسایل لازم برای تسریع در رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم به نحوی که امنیت کامل قضایی ایجاد و‌حکمفرما گردد.

۸ - توسعه وسایل ارتباطی کشور با ازدیاد وسایل تلگراف باسیم و بی‌سیم و رفع نیازمندی تلفنی در پایتخت و شهرستانها.

۹ - ترمیم و توسعه راه‌های موجود کشور و تعمیر و تکمیل راه‌آهن ایران.

۱۰ - ایجاد حسن رابطه بین کارگر و کارفرما و تهیه مسکن و خانه‌های ارزان قیمت برای کارمندان و اشخاص کم‌بضاعت.

۱۱ - پیشرفت در امور کشاورزی با توجه به توسعه امور آبیاری و دفع آفات نباتی و حیوانی و حداکثر استفاده از ماشینهای کشاورزی و تأمین رفاه حال‌کشاورزان.

۱۲ - توسعه تعلیمات عمومی و اجرای قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مدارس حرفه‌ای و روستایی - تأمین وسایل زندگی معلمین و تهیه خانه برای‌آنان.

۱۳ - تمرکز امور صحی کشور تحت نظارت وزارت بهداری و طرح برنامه مشخص چندساله برای ایجاد وسایل درمانی و بهداشتی در تمام کشور.

۱۴ - حمایت و هدایت صنایع کشور توسط دستگاهی که مأمور پیشرفت صنایع شده است و تشویق ارباب صنایع و حرف به تولید مصنوعات مرغوب.

‌مسلم است نیات اصلاحی دولت اینجانب منحصر به موادی نیست که اشعار گردید و در موقع لزوم لوایح ضروری را برای تصویب تقدیم خواهد نمود‌و جای کمال خوشوقتی خواهد بود که نمایندگان محترم راهنماییهای لازم برای اصلاحات به دولت بفرمایند. »


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
اعضای هیات دولت کودتایی فضل الله زاهدی در مجلس شورای ملی