ترس باعث تخلیه پایگاه نظامی صهیونیستها شد


888 بازدید

ترس باعث تخلیه پایگاه نظامی صهیونیستها شد

وحشت صهیونیستها از تونلهای مقاومت باعث شد یکی از پادگانهای ارتش اسرائیل درمرز غزه تخلیه شود.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل از شبکه ندای قدس در پی وصول گزارشی مبنی بر وجود تونلی درزیر یک پادگان صهیونیستی درمرز باغزه فرمانده این مقرنظامی را وادار به صدور دستور تخلیه این پادگان کرد.

این پادگان نظامی که در"کیبوتص العین الثالثه" ودرجنوب نوار غزه قرار دارد پس از دریافت این دستور به سرعت تمامی نیروهای نظامی و حتی ادوات جنگی خود را از پادگان خارج کرده و از آن منطقه دور شدند.


قدسنا