یعلون:شریکی برای صلح وجود ندارد


1047 بازدید

یعلون:شریکی برای صلح وجود ندارد

 بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) بنقل از سایت عاروتض شوا،یعلون طی سخنانی در کنفرانس تجاری اسراییل درتل الربیع ( تل آویو) گفت:رژیم صهیونیستی در تشکیلات خودگردان فلسطین شریکی برای صلح ندارد.وتا زمانیکه رام الله به سیاست آموزش به کودکان خود برای تنفر از اسراییل ادامه میدهد شریکی برای صلح بوجود نخواهد آمد.

وی افزود:بعنوان یکی از افرادیکه از توافقنامه های اسلو حمایت میکند یادگرفته ام که در طرف مقابل هیچ شریکی برای دو کشور و برای دو ملت وجود ندارد. یعلون درادامه اظهارداشت:از زمان پیدایش صهیونیسم در طرف مقابل رهبری نبوده و نیست که موجودیت ما را بعنوان سرزمین ملی یهود به رسمیت بشناسد و همچنین تشخیص دهد که توافقنامه صلح باعث پایان اختلافات و درگیریها خواهد شد.

آویگدور لیبرمن وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز جمعه شب درکنفرانس سیاسی مرکز سابان برای خاورمیانه درخصوص خوش بینی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا راجع به یک راه حل سیاسی با فلسطینیان گفت:ما به بن بست رسیده ایم و هیچ شانسی در دستیابی به یک توافق سازشی نمی بینم.اعتمادی میان دو طرف وجود ندارد و اگر شما به طرف مقابل اعتماد نداشته باشید ایجاد صلح دشوار خواهد بود.


قدسنا