لطفاً برای دانلود فایل کتاب‌ها وارد شوید یا ثبت نام کنید

سه حزب

سه حزب


 

«سه حزب» عنوان کتابی است که در آن اقدام به تحلیل و بررسی مستند احزاب سه‌گانه مردم، ملیون و ایران نوین شده است. مستندات این کتاب بیشتر اسناد سری و محرمانه دستگاه اطلاعاتی رژیم پهلوی بوده که دستمایه تحلیل قرار گرفته است و به گواهی این اسناد دو جناح امریکایی و انگلیسی در حکومت وابسته پهلوی بعد از اجرای اصل چهار ترومن و براساس نسخة جان‌اف‌کندی می‌بایستی در مقابل نفوذ کمونیسم و اردوگاه شرق اقدام به راه‌اندازی حزبهایی بنمایند و لذا دولتمردانی از قبیل منوچهر اقبال، اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا مأموریت انجام این کار را عهد‌ه‌دار می‌شوند. علم «حزب مردم» را شکل می‌دهد. اقبال «حزب ملیون» را سازماندهی می‌کند و بعدها منصور و هویدا «حزب ایران نوین» را. این اسناد، بی‌مایه، تزئینی و فرمایشی بودن این حزبها را گواهی می‌کند و نشان می‌دهد این مردم هستند که نه از تأسیس آن‌ها مطلع می‌شوند و نه از انحلال. هر کدام از این حزبها دورة گذاری را پشت سر می‌گذارند و بالاخره در پایان سال 1353 منحل شده و همگی در حزبی به نام رستاخیز مجتمع می‌شوند و نظام تک حزبی نمایشی دیگری به صحنه آورده می‌شود که خود در تشدید سرنگونی رژیم مؤثر می‌افتد. 


کتاب‌های مرتبط


--->