لطفاً برای دانلود فایل کتاب‌ها وارد شوید یا ثبت نام کنید

حزب پان ایرانیست

حزب پان ایرانیست


 

حزب پان ایرانیست ( 1388-1330 شمسی ) عنوان یکی از آثار منتشره از سوی موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی است . این کتاب به کوشش مظفر شاهدی به رشته تحریر درآمده است . آنچه پژوهش حاضر را از منابع تاکنون موجود متمایز می‌کند اسناد و مدارک آرشیوی فراوانی است که محتوای کتاب بر بنیاد آن شکل گرفته است. مستندات اصلی این اثر هزاران برگ سند محرمانه و طبقه‌بندی‌شدة ساواک است که طی دو سه دهه پایانی عمر رژیم پهلوی روزانه و منظم درباره جایگاه و عملکرد حزب پان‌ایرانیست، رهبران، کارگردانان و اعضای مؤثرتر آن در بخش‌های مختلف ایران و نیز خارج از کشور تهیه شده بود. تاکنون در هیچ ‌یک از آثار منتشره پیرامون حزب پان‌ایرانیست اسناد و مدارک آرشیوی، بررسی جامع و دقیق نشده و این از مهم‌ترین عوامل و انگیزه‌‌های انجام این پژوهش بوده است.
سعی شده است در این کتاب تمام مطالب بر اساس اسناد و مدارک متقن و محل وثوق باشد و از پیش‌داوری و ذکر مباحث و مطالب عاری از واقعیت تاریخی پرهیز شود. از آنجا که هدف نهایی از این پژوهش ترسیم دقیق و مستند موضوعی است که می‌تواند بهره‌ای راهبردی به مخاطبان ارائه دهد، نهایت دقت صورت گرفته است. لازم به ذکر است آنچه در این اثر در کانون توجه قرار دارد بررسی تحلیلی نقش، عملکرد و جایگاه حزب پان‌ایرانیست در مقطعی مهم و حساس از تاریخ ایران زمین بوده و قصد این نبوده است که حیات سیاسی، حزبی، اجتماعی و فرهنگی تک تک اعضای این حزب مورد نقد و پژوهش قرار گیرد.  


کتاب‌های مرتبط


--->