لطفاً برای دانلود فایل کتاب‌ها وارد شوید یا ثبت نام کنید

روزشمار تاریخ معاصر ایران (جلد اول، سوم اسفند ۱۲۹۹-۱۳۰۰)

روزشمار تاریخ معاصر ایران (جلد اول، سوم اسفند ۱۲۹۹-۱۳۰۰)


 

روز شمار تاریخ، ثبت وقایع و حوادث تاریخی است به طوری که هر اتفاق دقیقاً در یک روز خاص گزارش شود تا محقق بتواند با برقراری ارتباط میان رخدادها از یک واقعه تصویری صحیح برای خود بسازد.
کودتای سوم اسفند 1299 شمسی از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران و همچنین از تحولات مهم خاورمیانه در فضای بین‌المللی محسوب می‌شود که تاریخ ایران را وارد سیری متفاوت با سیر تاریخی پیش از آن نمود. بررسی این موضوع و تحولات بعدی آن درتاریخ معاصر ایران و آشکار ساختن زوایای پنهان دوره مذکور سبب شد مجموعه مجلدات روزشمار تاریخ معاصر ایران و آشکار ساختن زوایای پنهان دوره مذکور سبب شد مجموعه مجلدات روزشمار تاریخ معاصر ایران به مرور ایام تهیه و تدوین شود. حسن‌ فراهانی نگارنده روزشمار تاریخ معاصر ایران بر آن است که با توجه عمیق به اسناد، فقط رویدادها را کنار یکدیگر قرار دهد. به عبارت دیگر وقایع را به ترتیب زمان وقوع آنها بازگو کند و از هرگونه اظهار نظر و قضاوت و نتیجه‌گیری بپرهیزد و آن را به شخص محقق واگذار نماید.
بدین منظور نگارنده روزشمار تاریخ معاصر ایران برای تهیه جلد اول آن حجم گسترده‌ای از اسناد شامل بیش از دویست و هفتاد هزار سند را مطالعه کرده و بعد از استنساخ و برگرداندن متن اسناد به نثر و ادبیات متداول امروز و گویا کردن رجال و موضوعات مختلف، سعی کرده است متنی روان را در فراروی علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار دهد.
در این اثر علاوه بر مآخذ بسیار متعدد کتابخانه‌ای از منابع و مراکز عمده اطلاع‌رسانی ذیل نیز استفاده شده است: آرشیو مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، مرکز بررسی اسناد تاریخی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، سازمان اسناد ملی ایران، مرکز اسناد ریاست جمهوری، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، مرکز اسناد وزارت امور خارجه، اسناد موجود در مجموعه‌های اسنادی بریتانیا، ‌فرانسه، امریکا ... و اسناد مجموعه‌های خصوصی و کلیه مطبوعات اعم از روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، فصل‌نامه و سالنامه و ... کتب خاطرات و سفرنامه‌های داخلی و خارجی معتبر. 


کتاب‌های مرتبط


--->