لطفاً برای دانلود فایل کتاب‌ها وارد شوید یا ثبت نام کنید

مطالعات سیاسی -کتاب دوم

مطالعات سیاسی -کتاب دوم


 

جلد دوم کتاب «مطالعات سیاسی» از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی تجدید چاپ شده و در 400 صفحه به طبع رسیده است. این کتاب نیز مانند جلد اول آن از مطالب و مقالات متنوعی به شرح زیر برخوردار است:
ـ تجدد، توسعه و جهان امروز. این مقاله به بحث راجع به موضوع تجدد و دیدگاههای مختلف درباره آن پرداخته و مفاهیم مدرنیسم، نوگرائی و اصلاحات را از نگاه منابع داخلی و خارجی مورد بحث و بررسی قرار داده است. عبدالله شهبازی نویسنده مقاله با ارائه مستندات و آمار، واژه تحریف شده «توسعه» از دیدگاه غربی را تشریح کرده و نقش کمپانی‌های فراملیتی را در این خصوص بازگو نموده و آثار آن را در کشورهای مختلف بیان نموده است.
ـ دین و دولت در اندیشه سیاسی، عنوان مقاله دیگری است که در جلد دوم کتاب «مطالعات سیاسی» به چاپ رسیده است. این مقاله افکار و دیدگاههای یکی از اساتید پیشین فلسفه دانشگاه تهران به نام «آرامش دوستدار» معروف به «بابک بامدادان» را مورد نقد قرارداده و از جمله به بررسی و نقد مقالات «امتناع تفکر در فرهنگ دینی»، «نگاهی به رفتار فرهنگی معاصر» و «روشنفکری ایرانی یا هنر نیندیشیدن» از نویسنده یاد شده پرداخته است. این مقاله در بیش از 130 صفحه بزرگترین مقاله کتاب «مطالعات سیاسی» می‌‌باشد.
ـ قفقاز و بیداری اسطوره‌های تاریخی. این مقاله توسط یکی از کارشناسان مسائل قفقاز و آسیای میانه به نام نادر صدیقی به رشته تحریر در آمده و به بررسی تحولات دینی و قومی و سیاسی در جمهوری آذربایجان پرداخته است.
تهران 1308ـ 1309، عنوان مطلبی است که به یادداشتهای روزانه حسین میرممتاز نماینده مردم مشهد در دوره ششم مجلس شورای ملی اختصاص دارد. او در تلاش برای ورود به مجلس هفتم که تحت نفوذ رضاخان پهلوی بود ناکام ماند. این یادداشتها مربوط به دوره یکساله اقامت میرممتاز در تهران بوده که تصویر آئینه‌واری از تهران آن زمان و باندبازیها و قدرت‌طلبی‌های هیئت حاکمه دوره رضاخان را نشان می‌دهد.
ـ آرزوهای پایان‌ناپذیر، عنوان مقاله دیگر «مطالعات سیاسی» است که به شرح زندگی نامه و شخصیت یکی از دولتمردان شاه به نام منوچهر آزمون اختصاص دارد. امیر صابری نویسنده مقاله، مراحل مختلف زندگی آزمون را با استناد به اسناد ساواک و منابع معتبر، آورده است.
ـ روابط اطلاعاتی ایران و فرانسه. عنوان آخرین مقاله در جلد دوم کتاب «مطالعات سیاسی» است. در این مقاله، روابط اطلاعاتی و امنیتی ایران و فرانسه در حد فاصل سالهای 1351 تا پیروزی انقلاب اسلامی براساس اسناد ساواک تشریح شده و متن کامل اسناد نیز انتشار یافته است.
هشت صفحه پایانی کتاب به انعکاس اولین سند تحلیلی ساواک از وضعیت حوزه علمیه قم اختصاص دارد. این گزارش توسط رئیس «دایره ایلات و مذاهب» برای رئیس اداره سوم ساواک ارسال شده و متن کامل آن منعکس شده است.


کتاب‌های مرتبط


--->