لطفاً برای دانلود فایل کتاب‌ها وارد شوید یا ثبت نام کنید

اسناد فراماسونری در ایران

اسناد فراماسونری در ایران


   

«اسناد فراماسونری در ایران» عنوان کتابی است که در دو جلد توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی به رشته تحریر درآمده است. در جلد اول این مجموعه راجع به پیدایش فراماسونری در جهان و ایران و ارتباط این تشکیلات با ساواک مطالبی به تفصیل آمده و در جلد دوم مهمترین لژهای فراماسونری غربی از جمله لژهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و آمریکایی معرفی شده‌اند. موضوع انتشار کتاب «فراموشخانه و فراماسونری در ایران» و همچنین انتشار اسناد و اسامی فراماسون‌ها و انعکاس آن در گزارش‌های ساواک، بخش دیگری است که در جلد دوم این مجموعه آمده است.
در پیشگفتار این اثر سیاسی راجع به پیدایی فراماسونری چنین می‌خوانیم:
.... فراماسونری به عنوان تشکیلاتی منسجم، مرموز و درهم پیوسته با مراکز جهانی قدرت سیاسی، پدیده‌ای است که از قرن هجدهم به بعد و در پیوند با رویکرد استعماری تمدن غرب و مراحل تاریخی شکل‌گیری آن به وجود آمده است. این تشکیلات در سازگاری با نقش تاریخی ویژه‌ای که در لوای شعار «برادری، برابری، آزادی» و نوع‌دوستی»و در مراحل بعدی «ایجاد حکومت واحد جهانی» ایفاگر آن بود، گام به گام، با نفوذ استعماری دول غربی در عالم توسعه‌یافته و به سازمانی جهانی بدل شده است....
کتاب «اسناد فراماسونری در ایران» در 16 بخش تدوین شد که 7 فصل آن در جلد اول و 9 فصل دیگر آن در جلد دوم آمده است. کتاب‌نامه، گزیده اسناد و تصاویر و فهرست اعلام نیز بخش‌های پایانی این مجموعه دو‌جلدی را تشکیل می‌دهد.  


کتاب‌های مرتبط


--->