13 تیر 1393

ارسال نامه از سوی آیت الله گلپایگانی برای جعفر شریف امامی در مورد طرح سناتورها


ارسال نامه از سوی آیت الله گلپایگانی برای جعفر شریف امامی در مورد طرح سناتورها
موضوع : آیت‏اله گلپایگانىشماره : 2756/21 تاریخ 30/8/45نامبرده بالا از قم نامه‏اى خصوصى براى آقاى مهندس شریف امامى1 رئیس مجلس سنا ارسال و در آن اعلام نموده که مجلس سنا شایسته است طورى رفتار نماید تا مورد اعتماد دولت و ملت باشد و انتظار نمى‏رفت که در مجلات و جراید مشاهده شود هفده نفر از سناتورها طرح خانواده2 را که برخلاف اصول مسلمه اسلام و مخالف قرآن و قانون اساسى مى‏باشد امضاء و به مجلس تقدیم نمایند و از طرف سایر سناتورها و همچنین ریاست مجلس عکس‏العمل و مخالفتى با آن به عمل نیاید گرچه شخص اول مملکت توجه دارند و اجازه نفرمودند که حتى این طرح به کمیسیون مجلس برود و امر فرمودند و آقاى نخست‏وزیر هم به این امر اعتراض کرده و جواب کافى دادند و تا حدى ناراحتى مسلمانان را مرتفع نمودند والا اثر عمیق در قلوب مردم داشت که مجلس و سناتورها در نظر مردم نحو دیگر معرفى شدند و از آقاى رئیس مجلس خواسته که پس از مشورت با سناتورهاى متدین و علاقمند به حفظ حیثیات مملکت به هر نحو صلاح باشد از مجلس سنا مدافعه نموده و دستور دهند در جراید عدم رسمیت و عدم ارتباط طرح مزبور را با مجلسین منتشر نموده تا بعد از مدتى به عنوان یک طرح ممضى به امضاء هفده نفر از سناتورها بایگانى شده به مجلس نرود و این نقص و نقطه ضعف را برطرف نمایند تا در آتیه موجب دلگرمى ملت باشد. نامبرده مطالب دیگرى در نامه مزبور عنوان نموده است. فتوکپى نامه موردنظر در ساواک بایگانى مى‏باشد. آقاى ازغندى از این جریان خبر تهیه تا در صورت تصویب در بولتن درج شود. 2/9. آقاى صابرى بهره‏بردارى فرمائید 3/9. در پرونده آیت‏اله گلپایگانى بایگانى شود.

-------------------------

1ـ جعفر شریف‏امامى در سال 1289 ش متولد شد. پس از تحصیلات مقدماتى وارد مدرسه ایران و آلمان شد. پس از اتمام تحصیلات در اداره راه‏آهن با سمت مترجمى استخدام شد. در سال 1312 براى ادامه تحصیل به آلمان رفت و پس از آن به دانشکده فنى استکهلم رفت و رشته تخصصى خود که (جریه و لکوموتیو) بود به تحصیل و کارآموزى پرداخت. در سال 1317 به ایران بازگشت و پس از چندى به ریاست راه‏آهن تهران گماشته شد و بالاخره در 1321 معاونت فنى بنگاه راه‏آهن دولتى به او سپرده شد. پس از آن به ریاست بنگاه آبیارى که وظیفه آن سدسازى و مهار آب کشور و نظارت در تقسیم آب در امر کشاورزى بود گماشته شد در این زمان به فراماسونرى پیوست و عضویت لژى را پذیرفت که از سیاست فراماسونرى آلمان تبعیت مى‏کرد.

در سال 1330 مصدق وى را به عضویت شوراى عالى سازمان برنامه منصوب کرد. در حکومت سرلشکر زاهدى مدیریت عامل سازمان برنامه به او محول شد. در اسفند 1322 پس از جلب موافقت زاهدى در زمره کاندیداهاى مجلس سنا قرار گرفت و به مقام سناتورى تهران رسید. شریف‏امامى 3 سال در مجلس سنا باقى ماند. در فروردین 36 در کابینه دکتر منوچهر اقبال به سمت وزیر صنایع و معادن معرفى گردید و در سال 38 به نیابت نخست‏وزیر رسید و در سال 39 به مقام نخست‏وزیرى انتخاب شد. در سال 41 به ریاست کل فراماسونرى ایران برگزیده شد و به این ترتیب قدرت زیادى در مقابل شاه یافت در سال 41 در رأس بنیاد پهلوى قرار گرفت و در سال 42 به ریاست سنا برگزیده شد. در 4 شهریور 57 براى بار دوم به نخست‏وزیرى رسید و دست به یک سلسله اقدامات نمایشى زد از جمله لغو تاریخ شاهنشاهى و رسمى شدن تاریخ شمسى بستن قمارخانه‏ها و کازینوها، دادن آزادى نسبى به احزاب. شریف امامى سرانجام در 14 آبان 57 بعد از 57 روز نخست‏وزیرى استعفا داد.

2ـ براى توضیح در خصوص «طرح خانواده» به پاورقى سند 31142/20/7/م ــ 13/12/45.