23 مهر 1400

سفر موشه دایان به ایران در سال 1341


تاریخ سند : 15 مهر 1341

شماره: 2806/ 312

موضوع: سفر وزیر کشاورزی اسرائیل به ایران

محرمانه

ژنرال موشه‌ دایان رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل که فعلاً وزیر کشاورزی آن کشور می‌باشد چندی است به تهران وارد گردیده و هفته گذشته ضمن مسافرتی به اصفهان از مدارس یهودیان و همچنین کوی یهودی‌نشین این شهر بازدید به‌عمل آورده و قبل از عزیمت به اصفهان به افتخار وی ضیافتی در منزل نوراله حی عضو انجمن کلیمیان تهران ترتیب داده شده بود.


 


سفر موشه دایان به ایران در سال 1341