28 اردیبهشت 1399

کتاب برگزیده در چهاردهمین جشنواره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم

معرفی کتاب تاریخ شفاهی دفاع مقدس به روایت مهدی شیرانی نژاد


معرفی کتاب تاریخ شفاهی دفاع مقدس به روایت مهدی شیرانی نژاد

کتاب حاضر حاصل ۲۷ جلسه گفت‌وگوی «یحیی نیازی» با «مهدی شیرانی‌نژاد» جانشین واحد مخابرات در دوران هشت ساله جنگ ایران و عراق است.

«مخابرات و ارتباطات همواره یکی از ارکان اصلی در جنگ‌هاست. در دوران دفاع مقدس به دلیل تنگنا‌های موجود، کمبود امکانات و مسائل دیگر مرتبط با جنگ، مخابراط سپاه سپاه پاسداران فراز و فرود‌ها و مراحل پیچیده و دشواری را پشت سر گذاشت. برقراری، حفظ و تداوم ارتباطات در این دوره با سختی‌ها و مشکلات زیادی همراه بود و در این میان، مخابرات نقشی انکار نشدنی در صحنه‌های نبرد ایفا کرد.

بر این اساس، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در جهت اجرای طرح تدوین تاریخ شفاهی فرماندهان ارشد سپاه پاسدارن در دفاع مقدس، تدوین تاریخ شفاهی فرماندهان رده‌های تخصصی را در دستور کار خود قرار داده است.»