31 تیر 1400

گزارشی درباره وضع تحصیلی حمیدرضا پهلوی


شماره: 1032 تاریخ: 21/8/1322
جناب آقای وحید کفیل محترم وزارت فرهنگ
راجع به چگونگی پیشرفت تحصیل والا‌حضرت شاهپور حمید‌رضا مراتب زیر را به عرض می‌رساند. والا‌حضرت در نتیجه یک سال ترک تحصیل (پس از اتمام کلاس سوم) امتحانات سال چهارم را در سال تحصیلی گذشته بطوریکه انتظار میرفت نگذرانیده‌اند1 در نتیجه با آنکه در سال جاری منتهای مراقبت از طرف آموزگاران و رئیس این دبستان به منظور پیشرفت تحصیل معظم‌له به عمل آمده و اوامر موکّد جنابعالی هم در این خصوص پیوسته به موقع اجرا گذارده شده تاکنون در درسهای اساسی کلاس پنجم (حساب- دیکته و انشاء فارسی) برنامه تدریس شده را کاملاً فرا‌نگرفته‌اند نظر به اینکه مراقبت و پیش‌بینی‌های لازم در تکمیل موفقیت تحصیلی والا‌حضرت مورد توجه کامل جنابعالی و باعث سرافرازی کارکنان این دبستان می‌باشد و ضمناً هم اگر مواد کلاس پنجم را معظم‌له کاملاً فرا‌‌نگیرند سال آینده محتمل است موفقیت در امتحان نهائی دبستان به آسانی بدست نیاید با تقدیم این گزارش برای کمک در پیشرفت تحصیل والا‌حضرت تعیین معلم مخصوصی را لازم می‌‌داند تا زیر نظر و راهنمائی او تکالیف تحصیلی شبانه و تکرار درسها انجام پذیرفته و در به دست آمدن نتیجه مطلوب اطمینان کامل حاصل شود.
رئیس دبستان فیروز‌کوهی امضاء
رونوشت مطابق با اصل است
 

 


گزارشی درباره وضع تحصیلی حمیدرضا پهلوی