06 مرداد 1399

بازتاب مرگ شاه در روزنامه های ایران


خبر مرگ شاه در قاهره مصر بازتاب گسترده ای در روزنامه های ایران و جهان داشت . که در اینجا چند نمونه از اخبار روزنامه های اطلاعات که بصوت ضمیمه در بعد از ظهر روز یکشنبه پنجم مرداد 1359 منتشر شده بود و روزنامه کیهان روز دوشنبه ششم مرداد 1359  ارائه شده است .


بازتاب مرگ شاه در روزنامه های ایران روزنامه اطلاعات شماره 19200 روز یکشنبه پنجم مرداد 1359

روزنامه کیهان روز ششم مرداد 1359

روزنامه کیهان روز دوشنبه ششم مرداد 1359

روزنامه کیهان روز دوشنبه ششم مرداد 1359

روزنامه کیهان روز دوشنبه ششم مرداد 1359

روزنامه کیهان ششم بهمن 1359

روزنامه کیهان روز دوشنبه ششم مرداد 1359