13 تیر 1400

نفوذ جبهه ملی کمتر از یکدهم روحانیت


نویسنده مطلب

 نفوذ جبهه ملی کمتر از یکدهم روحانیت

از: 20ه‍ 12
تاریخ: 27/12/36
به : 312
شماره: 26652/20ه‍ 12
موضوع‌: اظهارات مهندس بازرگان
صبح روز چهارشنبه 24/12/36 ملاقاتی بین یکی از طرفداران داریوش فروهر با مهندس بازرگان صورت گرفت مهندس بازرگان ضمن گفتگو درباره مسایل روز اظهار داشت در شرایط فعلی باید از نقش روحانیت در مبارزه علیه دستگاه استفاده کرد چون جبهه ملی یک دهم روحانیت در بین مردم نفوذ ندارد و مردم مملکت اکثراً عوام هستند و تعصب مذهبی داشته و از مراجع پیروی می‌کنند. نامبرده در مورد تشکیل حزب اسلامی اظهار داشت چنانچه آقای شریعتمداری بخواهد حزبی تشکیل دهد باید ما مسلمان‌های آگاه آن را تشکیل دهیم بازرگان سپس ضمن ارائه چند نسخه از اعلامیه کمیته دفاع حقوق بشر به رابط فروهر گفت ما یک چیزی نوشته و عید را تحریم نموده‌ایم و امروز قرار است اکبر استاد بیاید و آن را نزد عده‌ای ببرد و امضا بگیرد و اوایل هفته آینده آماده می‌شود.
نظریه شنبه‌: نظری ندارد
نظریه سه‌شنبه‌: با‌توجه به دسترسی و صداقت شنبه مفاد گزارش در مورد اظهار مطلب فوق از طرف منشأ مقرون به صحت است‌. ضمناً عنوان مطالب بیان شده در ملاقات با شاه به حفاظت منبع لطمه می‌زند نمونه اعلامیه قبلاً به استحضار رسیده است‌. حاتم
نظریه چهارشنبه در مرخصی است.


مجله گزارش تاریخ