24 اسفند 1391

مجلس جشن در مدرسه فیضیه قم


مجلس جشن در مدرسه فیضیه قم
موضوع : مجلس جشن در مدرسه فیضیه قمشماره : 1040/20 الف تاریخ 23/1/43ساعت 1400 پنجشنبه 20/1/43 طبق قرار قبلى بازاریان عضو جبهه ملى نهضت آزادى احزاب مختلف و عده‏اى از طرفداران روحانیون و هیئتهاى مذهبى بوسیله چند دستگاه اتوبوس که قبلا تهیه شده بود براى دیدار آقاى مینى از تهران بقم حرکت نمودند. کاروان مزبور در ساعت 1615 وارد قم گردید و قرار شد افراد در ساعت 2000 که برنامه جشن در مدرسه فیضیه شروع میشود در آنجا حضور یابند.

صحن مدرسه فیضیه با فرشها و پرده‏هاى مخملى تزئین یافته و شعارهائى بشرح زیر در روى پارچه‏هاى سفید نوشته و بدیوارهاى مدرسه نصب گردیده بود: دست عمال خارجى و اسرائیل از کشور ما کوتاه ـ جامعه روحانیت براى نیل بهدف خود علیه هرگونه ظلم و استبداد برعلیه استعمارگران اسرائیل نهضت مبارزات خود ادامه میدهد. خون پاک شهداى مدرسه فیضیه و 15 خرداد هنوز میجوشد ـ مقدم بزرگ پرچمدار عالم تشیع آقاى خمینى را گرامى میداریم.

در ساعت 2000 جشن شروع گردید قرار بود آقاى خمینى پس از نماز مغرب از منزل بحرم رفته و سپس در جشن شرکت نماید لذا قبل از ورود آقاى خمینى آقاى جلال رضوى که عضو هیئت توابین تهران میباشد اشعارى در وصف آزادى آقاى خمینى قرائت نمود. در اینموقع جمعیت داخل مدرسه فیضیه عده نسبتا زیادى از طبقات مختلف مردم شهرستانهاى تهران ـ اصفهان ـ کاشان و اهالى قم و از دستجات مختلف جبهه ملى. نهضت آزادى و طرفداران دکتر بقائى1 بود و حتى خیلى از طلاب و مردم در روى پشت‏بامها قرار گرفته بودند ضمنا یک سبد گل از طرف دانشجویان اسلامى دانشگاه تهران. یک سبد بزرگ از گل سفید از طرف کسبه بازار حضرتى و یک سبد گل از طرف طرفداران دکتر بقائى آورده شده بود. در اینموقع عده‏اى که بدنبال آقاى خمینى رفته بودند ایشانرا با سلام و صلوات وارد مدرسه فیضیه نمودند سپس حاجى مروارید واعظ بالاى منبر قرار گرفت و فورا سه نفر سه بلندگو در جلوى وى قرار دادند وى بالاى منبر ایستاد و شروع بسخنرانى کرده ابتدا اشاره بآزادى خمینى نموده و [بى] نهایت وى را مورد ستایش قرار داد سپس درباره نحوه دستگیرى و مدت زندانى آقاى خمینى مطالبى اظهار نموده در پایان گفت جامعه روحانیت هدفش مشخص و معلوم است به تغییر دولت کارى نداریم با دولتى که علیه قوانین اسلامى و قانون اساسى اقدام نماید مبارزه خواهیم کرد. دولتى مورد پشتیبانى ملت و جامعه روحانیت است که برنامه‏اش مغایر با قوانین اسلام و قانون اساسى نباشد. زمانى دولت وقت میتواند حکومت نماید که بخواست جامعه روحانیت توجه و اقدام نماید. خواست جامعه روحانیت ایران از دولت اینست که بدون استثناء روابط سیاسى ـ اقتصادى و هر رابطه‏اى را با اسرائیل قطع و در جرائد و رادیو اعلام نماید که اسرائیل دشمن دین و قرآن است. و اما راجع بامرى که آیت.... خمینى در روزنامه اطلاعات صادر نموده‏اند روزنامه اطلاعات در سرمقاله عصر دوشنبه خود تحت عنوان اتحاد مقدس بجامعه روحانیت اهانتى مبنى بر اینکه جامعه روحانیت با انقلاب سفید و برنامه‏هاى دولت موافق میباشد نموده. مسعودى پست‏فطرت رذل این عنصر خود فروخته. این آلت بى‏اراده و جیره‏خوار و ... اگر رسما در روزنامه کثیفش اعتراف بغلط کردن و نفهمى خویش نکند مواجه با عکس‏العمل شدید از طرف مردم و جامعه روحانیت خواهد شد.

ناطق سپس اشاره بعدم آزادیهاى فردى و اجتماعى مردم و محیط و مسائل دو سال اخیر نموده گفت ما از جمیع حقوق مسلم در این مملکت محروم هستیم دولت بایستى بروحانیت اجازه انتشار روزنامه بدهد هرگونه مانعى از علماء برطرف شود در این سخنرانى در حدود سه ربع طول کشید. ناطق در اینموقع بسخنان خود خاتمه داده و بقیه سخنرانى بواعظ دیگرى محول شد. (توضیح اینکه چون توسط آقاى مروارید هدف علماء و برنامه آینده روحانیت اعلام نشد تمام افراد جبهه ملى و سایر دستجات سخت ناراحت و منتظر سخنران بعدى بودند. در این هنگام آقاى حجتى واعظ بطور ایستاده بالاى منبر قرار گرفته و ضمن سخنرانى کوتاهى از وضع گذشته و برنامه ملت و روحانیت اظهار داشت که تازه اول کار است تا حصول نتیجه قطعى علماء از مبارزه دست نمیکشند تا عزت و شرف قرآن و ملت محفوظ باشد سپس قطعنامه مجلس در 10 ماده بتصویب حاضرین رسید که در پایان جلسه تحت عنوان قطعنامه دانشجویان حوزه علمیه قم بین حاضرین پخش گردید سپس واعظى بنام خزعلى بالاى منبر رفت و مدت سه ربع در شخصیت خمینى از اجداد او و مقام وى نهایت تمجید نمود ضمنا تراکتهاى کوچکى نیز توسط طلاب از حجره‏ها بین مردم ریخته میشد. متن تراکتهاى مزبور همان متن شعارهائى بود که بر روى پارچه نوشته و بدیوار مدرسه فیضیه نصب نموده بودند. از طرف طرفداران دکتر بقائى نیز اعلامیه‏اى در مورد آزادى خمینى و حمله جزئى بمصدق و جبهه ملى بین مردم ریخته شد که افراد جبهه ملى آنها را جمع و پاره نمودند اعلامیه‏اى نیز که از طرف کمیته بازار جبهه ملى جهت تسلیت بآقاى طالقانى1 چاپ شده بود و بین جمعیت پخش گردید.

در پایان جلسه اعلام شد که فردا نیز از ساعت 2130 در همین محل مجلس جشن و سخنرانى برپا است

این مجلس در حدود ساعت 2200 خاتمه یافت. آقاى خمینى برخلاف انتظار و شایعات (قرار بود صحبت نماید) صحبت نکرد.1 ـ دکتر مظفر بقائى: وى در سال 1287 ه . ش در کرمان متولد شد. تحصیلات ابتدایى و متوسطه را در ایران به پایان رساند و در دانشگاه سوربن پاریس در رشته فلسفه و آموزش و پرورش کودک تحصیل کرد. مظفر بقایى کار خود را در دانشگاه تهران آغاز کرد. در سال 1329 یکى از وکلاى مدافع حسن جعفرى بود. وى در سال 1336 نماینده شهر کرمان در پانزدهمین دوره مجلس شوراى ملّى شد. فعالیتهاى سیاسى او از زمان ملّى شدن نفت و پیش از آن دشمنى با ژنرال رزم‏آرا شروع شد. بعدها از طریق روزنامه‏اش (شاهد) خط مشى سیاسى خود را ادامه داد. بقایى در جنبش ملى‏گرایى ایران چهره‏اى شاخص بود. وى با تأسیس حزب زحمتکشان به عقاید سیاسى خود تشکل بخشید. این حزب که در دهه‏هاى چهل و پنجاه فعالیت چشمگیرى نداشت از ماههاى پایانى سال 55 بار دیگر فعالیتهاى خود را با آزادیهاى تزریق شده به گروههاى ملّى‏گرا شروع کرد، امّا چهره فعالى از خود نشان نداد.

وى از جمله سیاستمدارانى بود که با اعمال سیاستهاى منافقانه خود، آسیبهاى فراوانى به کشور وارد کرد. همدستى او ـ البته بطور مخفیانه و غیر محسوس ـ با کودتاچیان 28 مرداد 32 و مخالفتهاى او با دکتر محمد مصدق از آن جمله است. او در یک دادگاه مسخره شاه ساخته در محاکمات بدوى محکوم شد، اما دادگاه تجدیدنظر پس از خوش رقصى‏هاى بقائى او را تبرئه کرد. بقائى پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز چهره‏اى چندگونه به خود گرفت،

اما سرانجام چهره واقعى او مشخص شد و به حکم دادگاه انقلاب اسلامى روانه زندان گردید وى پس از مدتى بر اثر ابتلاء به بیمارى مقاربتى در تاریخ 25 آبان سال 1366 ه ش درگذشت.

1ـ آیه‏اللّه‏ حاج سید محمود طالقانى مجاهد همیشه استوار که امام خمینى (سلام‏اللّه‏ علیه) ابوذر زمانش نامید، در سال 1298 هجرى شمسى دیده به جهان گشود و در خانواده‏اى پرفضیلت و ظلم‏ستیز پرورش یافت. پس از کسب علوم اسلامى در مدارس رضویه و فیضیه قم در سال 1317 براى تدریس و تبلیغ معارف اسلامى به تهران آمد و در سال 1318 به جرم مخالفت با رژیم پهلوى دستگیر و زندانى شد. در مبارزات ملى شدن صنعت نفت شرکت جست و بعد از کودتاى 28 مرداد به اتهام مخفى کردن نواب صفوى، رهبر فدائیان اسلام در منزل خود، دستگیر شد. مرحوم طالقانى به سبب مبارزات خود به دفعات زندانى شد و در سال 1343 نیز وى را به دلیل حمایت از حضرت امام به زندان افکندند که سه سال بطول انجامید. در سال 1350 به زابل و سپس به بافت کرمان تبعید شد. در سال 1354 به سبب خیانت یکى از منافقین دستگیر و به 10 سال زندان محکوم گردید بعد از پیروزى انقلاب اسلامى، به ریاست شوراى انقلاب و به عضویت مجلس خبرگان برگزیده شد و در مرداد 1358 به فرمان امام اولین نماز جمعه را در جمعه را در دانشگاه تهران اقامه کرده و سرانجام پس از یک عمر مبارزه با استعمار و استبداد، در 19 شهریور 1358 یعنى 7 ماه پس از پیروزى انقلاب اسلامى، چشم از جهان فرو بست. حضرت امام ضمن تجلیل از مقام والاى این فقید در احیا و حفظ دین، فرمودند: «زبان گویاى او چون شمشیر مالک‏اشتر بود» از آیه‏اللّه‏ طالقانى آثار متعددى در زمینه تفسیر قرآن و معارف اسلامى و مسائل اجتماعى و سیاسى برجاى مانده است.

ر.ک: شهید آیه‏اللّه‏ سید محمدرضا سعیدى، ص 180، کوثر، ج 1 ص 101