26 آذر 1399

سخنرانی شهید مفتح در مسجد جامع بازار تهران


خیلی محرمانه

تاریخ گزارش: 46/2/13

موضوع: دکتر محمد مفتح

نامبرده بالا در ساعت 19/55 روز 46/2/11 در مسجد جامع قسمت شاه آبادی* به منبر رفت [و] پس از خواندن آیاتی از قرآن مجید ابتدا درباره شخصی که خود را نماینده 400 نفر کشاورز معرفی می کرد و گدائی می نمود صحبت کرد و اظهار داشت مسجد جای عبادت و ترویج دین می باشد، نه جای گدائی. بعد گفت چند سال قبل بین مسلمانان شیعه و سنی اختلاف شدیدی پیدا شد و یک نفر روضه خوان به خلفاء ثلاث لعنت و بدگوئی می کرد؛ بعد معلوم شد آن شخص به یک سفارتخانه خارجی مربوط می باشد و منظورشان این بود که کشورهای اسلامی متحد نشوند، و در کشور خودمان نیز بین اداری و بازاری و دانشگاهی و روحانی تفرقه انداخته‌اند، ولی این تفرقه از بین رفت و متوجه شدند که چیزی بهتر از اتحاد نیست، کما اینکه بین دانشگاه تهران و حوزه علمیه قم اتحاد برقرار است و حتی در موقع درگذشت آیت الله بروجردی دانشجویان دانشگاه با صفوف منظم به قم رفتند و به طلاب تسلیت گفتند و اظهار همدردی نمودند. نامبرده اضافه نمود، از من خواسته‌اند چند شبی این مجلس ادامه داشته باشد، ولی چون درس شروع شده باید به قم بروم و ده روز آخر صفر به کاشان خواهم رفت، ولی ده روز اول ماه صفر بنا به دعوت آقایان بازار جعفری به تهران خواهم آمد. در پایان به مجلات حمله کرد و گفت باید جلو این فجایع را گرفت و باید در مملکت قانون اجرا شود. و در خاتمه ضمن دعا گفت خدایا مراجع عظام مخصوصا مورد نظر[=امام خمینی] را حفظ فرما. مجلس در ساعت 21 پایان یافت.

*مسجد جامع بازار تهران، شبستان آیت الله شاه‌آبادی


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
سخنرانی شهید مفتح در مسجد جامع بازار تهران