27 بهمن 1400

پیام تند موسی خیابانی به روحانیون انقلابی در زندان


هرچه از سال پنجاه جلوتر می‌آییم، معادلات زندان پیچیده‌تر می‌شود. مارکسیست‌هاو مسلمان‌ها با طیفهای رنگارنگ و دسته‌بندی های مختلفشان ‌ که هرکدام در سمت و سویی مشغول فعالیت بوده‌اند، همه در محیط کوچکی به نام "زندان"جمع شده‌اند.

جایی که همه‌ی تضادها و اختلافات پررنگ‌تر و مصداقی تر، مواضع صریحتر و شفافتر و البته شناخت این طیفها از هم دقیق‌تر می‌شود. در این بین، برخی زندانی‌ها هم پنهانی و به دلایل مختلف می‌ُبرند و دست در دست ساواک می‌گذارند و "منبع" می‌شوند و اطلاعات خصوصی زندانیان مبارز را منتقل می‌کنند. در گزارش‌های ساواک از منبع با نام "شنبه" یاد می‌شود و کدشان در گوشه‌ی بالای سمت چپ گزارش‌ها درج می‌شود. 

دی ماه سال ۵۶ مدتی پس از صدور فتوای نجاست مارکسیستها توسط روحانیون حامی امام در زندان و انتقاد مجاهدین خلق از آن، یکی از این منابع، در صحبتش با یکی از زندانیان‌، ماجرای پیام موسی خیابانی به روحانیون انقلابی حامی امام را می‌شنود و آن را عینا گزارش می‌کند.  متن این سند به شرح زیر است:

تاریخ گزارش : 6/10/1356
موضوع: اظهارات عباس سالاری فرزند سید محمدعلی محکوم به 6 سال زندان

نامبرده بالا اخیراً ضمن ملاقات با یکی از زندانیان در زندان اوین اظهار داشت هنگامیکه حسن لاهوتی اشکوری از زندان قصر به زندان اوین منتقل می شد، موسی خیابانی(موسی نصیراوغلی خیابانی) او را به کناری کشیده و گفته مطلبی به عنوان پیام مجاهدین[خلق]، نه پیام خودش، به وی می گوید که باید قول بدهد متن پیام را به جز به چند نفر از آخوندهای بند یک زندان اوین به کسی نگوید و متن آن چنین است:

1- شماها صلاحیت نظردادن در مسائل اجتماعی را ندارید، زیرا همیشه دنباله رو هستید.

2- حد خودتان را بشناسید و پا از گلیم خود بیرون نگذارید.

3- آقای طالقانی، شما که همیشه خود را مجاهد می نامیدی و افتخارت به شاگردی و پیروی از محمد حنیف نژاد بوده، چرا وقتی که علیه مجاهدین[خلق] فتوا دادند، عمامه ات را بر زمین نزدی.

4- آقای غلامحسین حقانی، شما آدم منافقی هستی و تاریخ اسلام از امثال تو زیاد به خود دیده است.

و لاهوتی این پیام را به بند یک منتقل و به روحانیون رسانیده که باعث ناراحتی همگی آنها شده است.

نظریه شنبه: اکثر روحانیون موضعی مخالف مجاهدین و مارکسیست ها دارند. ضمناً حقانی در بند 2 زندان اوین خودش را به طور کامل به طرفداری مجاهدین[خلق]جلوه می داد و پس از انتقال به بند یک موضع ضد مجاهدین به خود گرفته است.

ملاحظات 382 :با توجه به موارد فوق و تأیید صداقت شنبه مراتب جهت استحضارعالی به عرض میرسد.


پیام تند موسی خیابانی به روحانیون انقلابی در زندان