11 اسفند 1400

تختِ روان فرماندهان انگلیسی در ایران


پلیس جنوب یا اس.پی.آر قوای نظامی بریتانیا در جنوب ایران (شامل مناطقی همچون فارس، کرمان، اصفهان، سیستان و بنادر کرانه شمالی خلیج فارس) بود که حدفاصل جنگ جهانی اول تا کودتای سوم اسفند، فعالیت داشت.

فرماندهان ارشد پلیس جنوب بریتانیایی بودند و افسران جز و سربازانشان را هندی‌ها و ایرانی‌ها تشکیل می‌دادند. دوران یکه‌تازی پلیس جنوب در ایران با جنایات، مداخلات و تحقیرهای فراوانی  همراه بود.

کتاب «پلیس جنوب» نوشته مرحوم جمشید صداقت‌کیش و چاپ موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، درباره وسایل حمل و نقل فرماندهان انگلیسی می‌نویسد: «علاوه بر استفاده از چارپایان و عموماً در راه کاروان‌رو و در برخی از جاده‌های ارابه‌رو، برای جابه‌جایی افراد فرماندهی از تخت روان نیز استفاده می‌کردند.»
 


تختِ روان فرماندهان انگلیسی در ایران