06 تیر 1400

تبلیغ مرجعیت امام خمینی توسط شهید سید محمدجواد شرافت در سال 1349


تبلیغ مرجعیت امام خمینی توسط شهید سید محمدجواد شرافت در سال 1349

  شهید سید محمدجواد شرافت از شهدای حزب جمهوری و نماینده مردم شوشتر در اولین دوره مجلس، سابقه درخشانی در مبارزه علیه رژیم پهلوی داشت. یکی از اقدامات او فعالیت برای تبلیغ و ترویج مرجعیت امام خمینی پس از فوت آیت‌الله حکیم بود. در همین زمینه گزارشگر ساواک در خرداد ماه 1349 می‌نویسد:

طبق اطلاع روز جمعه 22/03/1349 آقای امامی کاشانی قبل از ظهر و آقای سید جواد شرافت در بعد از ظهر مزبور درباره مرجعیت تقلید در منزل حاج عبدالله توسلی سخنرانی نموده‌اند که آقای امامی کاشانی ضمن سخنان خود اظهار داشته است در حال حاضر احتیاج به جانشین نیست زیرا چند نفر مرجع تقلید وجود دارند که زنده و صاحب فتوا می‌باشد و جهان‌بین‌تر از دیگران است.

در خاتمه سخنرانی دو نفر از مستمعین از امامی مزبور سئوال می‌کند که منظور شما را نفهمیدیم و نظر شما چه کسی بود؟ مشارالیه اظهار داشته که من خودم از کسی تقلید نمی‌کنم ولی منظورم آقای خمینی بود که ایشان از همه اعلم‌تر هستند و در جلسه بعد از ظهر همان روز آقای سید جواد شرافت هم نظیر سخنان امامی در جلسه ایراد و ضمن گفتار خود اظهار داشته که دین هم از سیاست جدا نیست ولی صراحتا نامی از خمینی نبرده است که باز در پایان سخنرانی سه الی چهار نفر نظر نامبرده را می‌خواهند.

سید جواد شرافت اظهار داشته است که چند نفر از طلاب طراز اول قم ضمن تسلیت به روحانیون قم از استادان خود سوال کرده‌اند که جانشین مرحوم آیت‌الله حکیم کیست؟ 15 نفر از استادان با نام و شهرت خود زیر اعلامیه‌ای جوابا اعلام کرده‌اند که احتیاج به جانشین نیست و دستورات آقای خمینی قابل اجرا است. نامبرده فتوکپی اعلامیه مزبور را از جیب خود بیرون آورده و نشان داده است و اظهار داشته که فتوکپی این اعلامیه مزبور را از جیب خود بیرون آورده و نشان داده است و اظهار داشته که فتوکپی این اعلامیه در تهران و اکثر شهرستان‌ها تکثیر و پخش شده ولی در دماوند پخش نشده است.

آقایان علامه نوری، مکارم شیرازی، حسن امینی جزو 15 نفری بوده‌اند که زیر اعلامیه خود آقای خمینی را تائید کرده‌ بودند و نامبرده اظهار داشته که اکنون آقای مکارم در زندان هستند. همچنین اضافه نموده که از طرف آقای خمینی کتابی منتشر شده ولی بنام او (خمینی) چاپ نگردیده است. و این کتاب مخفی می‌باشد که در آن آقای خمینی درباره تجوید و خواندن نماز در خلاء – ماه – کشتی – قطبین – قطار و هواپیما فتوا داده‌اند که تا به‌حال هیچ مرجع تقلیدی چنین فتوایی نداده است.


پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی