13 تیر 1393

آیت الله گلپایگانی : هر روز عملی بر خلاف دین انجام می دهند


آیت الله گلپایگانی : هر روز عملی بر خلاف دین انجام می دهند
موضوع : اظهارات آیت‏اله گلپایگانىاز : 21 تاریخ 16/7/47

به : 316 شماره : 2983/21

روز 13/7/47 که مصادف با فرا رسیدن ایام البیض (روزهاى 13ـ14ـ15 رجب) بود و به همین مناسبت طبق معمول سنواتى عده‏اى از طلاب حوزه علمیه قم در مسجد امام بیتوته نموده و معتکف مى‏شوند آقاى گلپایگانى پس از اتمام جلسه درس خود گفت چون فردا سیزدهم رجب و آغاز ایام‏البیض1 مى‏باشد و عده‏اى قصد دارند معتکف گردند و با توجه به اینکه این مراسم یک عبادت اسلامى است لذا درس به مدت سه روز تعطیل است و التماس دعا دارم و دعا کنید خداوند مصیبت ما را در دینمان قرار ندهد چون فعلاً مصیبت ما در دین است و هر روز عملى برخلاف دین انجام مى‏دهند و متدینین را تحت فشار مى‏گذارند و از طلاب خواست تا دعا کنند که متخلفین را موفق نگرداند.

نظریه منبع ـ نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات ـ مفاد گزارش فوق صحیح به نظر مى‏رسد. مرشد

نظریه امنیت داخلى ـ آیت‏اله گلپایگانى در مقام آیت‏اللهى باقى [هر] کس مطلبى که تقریبا جنبه مخالفت داشته باشد عنوان

[مى]کند. مفاد گزارش صحیح است مطالب تندى اظهار نموده است. روحانى در پرونده گلپایگانى بایگانى شود کاشى 27/7/47

------------------------------------1ـ ایام‏الابیض به شبهاى 13 و 14 و 15 هر ماه اطلاق مى‏گردد. از آنجا که در این ایام قرص ماه در حال تکمیل شدن است، لذا شبهاى مذکور از روشنى بیشترى برخوردار مى‏باشد.